Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE JA TIETOSUOJALAUSUNTO
Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1    Rekisterin nimi
Lastenklinikoiden Kummit ry:n asiakasrekisteri

2    Rekisterinpitäjä
Nimi: Lastenklinikoiden Kummit ry
Verkkosivut: www.kummit.fi
Sähköposti: kummit@kummit.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Lastenklinikoiden Kummit ry:n talous- ja hallintoassistentti
Osoite: Vattuniemenranta 2, 00210 Helsinki 
Puh. 040 5824 759 Kaisa Latva-Rasku
Sähköposti: kaisa@kummit.fi 

3    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen asiakkaista yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja asiakkuustietoja kerätään asiakkaiden asioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän asiakasetu- ja tuotetiedottamiseen, markkinointiin, tutkimuksiin sekä kilpailujen järjestämiseen.  Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa.
Asiakkaat saavat ajankohtaista viestintää sähköpostitse ja kirjepostituksin. 

Lastenklinikoiden Kummit ry käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan, niin haluttaessa, kerätä, päivittää ja täydentää väestörekisterin osoitepäivityspalvelusta tai vastaavista rekistereistä.

4    Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:
•    Asiakkaiden yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
•    Asiakastiedot (asiakastyyppi, toimenkuva, asiakasnumero, asiakkuuden alkamisajankohta)
•    Asiakasmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
•    Lisätiedot (asiakastilaisuuksiin osallistumistiedot yms.)

5    Rekisterin tietolähteet
Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella tai asiakkuutta hakevan henkilön ilmoituksella asiakashakemuslomakkeen kautta.
Asiakastietoja voidaan päivittää myös väestörekisterin tai muun vastaavan rekisterin kautta.

6    Tietojen luovuttaminen
Lastenklinikoiden Kummit ry ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. 

7    Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
Paperilla olevat tiedot säilytetään talous- ja hallintoassistentin tähän tarkoitukseen parhaaksi katsomalla tavalla. 
Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Lastenklinikoiden Kummit ry:n omistaman tietokoneen sisäisellä kovalevyllä sekä suojatussa Sebacon-rekisteripalvelussa. Tietokone sekä palvelinyhteys ovat suojattu käyttäjätunnuksella sekä asianmukaisella tietoturvaohjelmistolla. Kovalevyä säilytetään yhdistyksen assistentin tähän tarkoitukseen parhaaksi katsomassa paikassa. Lastenklinikoiden Kummit ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. 

8    Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle rekisterinpitäjälle. 

9    Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

Tietosuojalausunto
Lastenklinikoiden Kummit ry kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan kummit.fi -verkkosivuston tietojen seuraamisesta; millaisia tietoja kerätään ja seurataan, kuinka tietoja käytetään ja kenelle tiedot luovutetaan.
KUN KÄYTÄT SIVUSTOA, HYVÄKSYT LAUSUNNON EHDOT. 
Jos et hyväksy ehtoja, lopeta sivuston käyttö.

1. Lausunnon käyttö
Tämän lausunnon ehtoja sovelletaan kaikkiin kummit.fi:n sivuihin.
Jos napsautat tällä sivustolla olevaa hyperlinkkiä, joka ohjaa sinut toiseen sivustoon, lue kyseisen sivuston tietosuojalausunto tai käyttöehdot ja varmista, että ymmärrät ja hyväksyt linkitetyn sivuston käyttöehdot.

2. Yleisten tietojen kerääminen
Lastenklinikoiden Kummit ry kerää, käyttää tai luovuttaa ainoastaan henkilötietoja, joita tarvitaan tässä lausunnossa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen näiden tarkoitusten täyttämiseksi.
Lastenklinikoiden Kummit ry ei myy tai vaihda henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. 
Kun käytät tätä sivustoa, tiedostat ja hyväksyt henkilökohtaisten tunnistetietojesi keräämisen, käytön ja luovuttamisen tässä lausunnossa kuvattujen tarkoitusten mukaisesti.
Lastenklinikoiden Kummit ry saattaa seurata kokonaistilastoja ja yleistietoja sivuston käyttötavoista sekä muista sivustoon liittyvistä tiedoista. 
Jos et halua vastaanottaa evästeitä tai haluat, että sinulle ilmoitetaan niiden käytöstä, voit määrittää tämän internetselaimesi asetuksista, jos selaimen asetukset sen mahdollistavat.

3. Vierailijoiden tunnistus
Sivustoa voi käyttää luovuttamatta tietoja omasta henkilöllisyydestä.

4. Henkilötiedot - kerääminen, käyttö ja jakaminen
Sivustossa on mahdollista ottaa yhteyttä Lastenklinikoiden Kummit ry:n (esimerkiksi ilmoittautua lahjoittajaksi, ostaa jäsentuotteita jne.). Tällöin Lastenklinikoiden Kummit ry:n voi olla tarpeen kysyä henkilökohtaisia tunnistetietoja, kuten nimi-, osoite-, sähköpostiosoite- ja puhelinnumerotietoja. Lastenklinikoiden Kummit ry voi käyttää antamiasi tietoja pyyntöihisi vastaamiseen postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Lisäksi jos esimerkiksi tilaat tuotteen, Lastenklinikoiden Kummit ry voi joutua ottamaan sinuun yhteyttä ja pyytämään tilauksen täyttämiseen tarvittavia lisätietoja. Lastenklinikoiden Kummit ry pidättää myös oikeuden ottaa tuotteen tilaajaan yhteyttä puhelimitse, postitse tai sähköpostitse, jotta se voi määrittää, kuinka tyytyväinen olet kyseiseen tuotteeseen tai palveluun.
Lastenklinikoiden Kummit ry ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman lupaasi, paitsi jos se on välttämätöntä tilauksen käsittelyn kannalta tai pyyntöihisi tai tiedusteluihisi vastaamiseen tai Lastenklinikoiden Kummit ry:n, sen sivuston käyttäjien ja/tai suuren yleisön oikeuksien, omaisuuden ja/tai turvallisuuden turvaamiseen.
Lastenklinikoiden Kummit ry:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, säilyttää tällaisia tietoja Lastenklinikoiden Kummit ry:n tietokannoissa ja muita nykyisen tai edellisen sivustovierailusi tietoja kohtuullisen ajanjakson ajan, joka ei ylitä säädöksiä tai rajoituksia, kiistojen ratkaisemista, ongelmien vianmääritystä ja Lastenklinikoiden Kummit ry:n laillisten oikeuksien ja tämän lausunnon ehtojen täytäntöönpanoa varten.

5. Tietojen luovuttaminen lain sitä edellyttäessä
Jos Lastenklinikoiden Kummit ry velvoitetaan lain, oikeuden määräyksen tai muun oikeudellisen prosessin nojalla luovuttamaan henkilökohtaisia tietojasi oikeusistuimelle tai kolmannelle osapuolelle, Lastenklinikoiden Kummit ry ilmoittaa asiasta sinulle etukäteen antamiasi yhteystietoja käyttämällä. Valtuutat Lastenklinikoiden Kummit ry:n täten luovuttamaan henkilökohtaisia tietojasi edellä Henkilötiedot-kohdassa mainittuihin tarkoituksiin, kuten immateriaalioikeuksien loukkaamisen tutkimuksen tai muiden laittomien toimintojen tai sellaisten toimintojen yhteydessä, jotka voivat asettaa Lastenklinikoiden Kummit ry:n oikeudelliseen vastuuseen.

6. Suojaus
Lastenklinikoiden Kummit ry:llä sekä Sebacon-rekisteripalvelulla on suojaus, jonka tarkoituksena on estää sivuston kautta Lastenklinikoiden Kummit ry:lle lähetettyjen henkilökohtaisten tietojen luvaton tai asiaton käyttö.

7. Muutokset lausuntoon
Lastenklinikoiden Kummit ry voi muuttaa tätä tietosuojalausuntoa tai muuttaa tai muokata sivustoa tai evätä pääsyn sivustoon tai sivuston sisältämiin tietoihin milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Tämän tietosuojalausunnon version voimaanastumispäivä on 2.11.2016. 

Jos Lastenklinikoiden Kummit ry tekee tähän sivuston tietosuojalausuntoon muutoksia, jotka muuttavat Lastenklinikoiden Kummit ry:lle tässä sivustossa luovuttamiesi henkilökohtaisten tunnistetietojen käsittelyä tai 
käyttöä konkreettisella ja haitallisella tavalla, Lastenklinikoiden Kummit ry julkaisee ilmoituksen muutoksesta tällä sivustolla.