Dagsverksinsamling

Barnklinikernas Faddrar rf:s Elämä lapselle (Liv åt ett barn) -dagsverksinsamling för skolor och läroanstalter hjälp sjuka barn och ungdomar i hela Finland

 

När ett barn insjuknar…

När ett barn insjuknar påverkas hela familjen. Vardagen förändras och man behöver stöd och hjälp. Barnklinikernas Faddrar rf har hjälpt sjuka barn sedan år 1993. Föreningen stöder genom donationer de fem universitetsbarnklinikerna i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Uleåborg och Kuopio samt högklassig forskning kring barnsjukdomar. Faddrarna stöder även utvecklingsarbete till förmån för den psykiatriska vården av barn och unga.

 

 

DELTAGANDE I INSAMLINGEN

1. DEN TRADITIONELLA DAGSVERKSINSAMLINGEN

Man kan delta i dagsverksinsamlingen på traditionellt vis så att skolan får ett eget referensnummer samt blanketter för insamlingen. Registrering

2. DAGSVERKSINSAMLING VIA EN EGEN INSAMLINGSSIDA / ELEKTRONISK INSAMLINGSBÖSSA

Skolan kan nu genomföra dagsverksinsamlingen också via en egen elektronisk insamlingsbössa, som är både lätt, rolig och säker att använda. Via den egna insamlingssidan kan man genast se gjorda insättningar samt meddelanden från bidragsgivarna. Starta insamling

 

Genom att delta i Elämä Lapselle (Liv åt ett barn) -insamlingen är du med och stöder psykiatrisk vård för barn och unga, införskaffande av livsviktig vårdapparatur, forskning kring barnsjukdomar och utveckling av nya vårdmetoder samt förbättrande av patienttrivseln på barnsjukhusen. Skolan kan, om den vill, rikta sitt understöd till den egna regionens barnsjukhus.

Anmälning till dagsverksinsamlingen: www.kummit.fi/paivatyokerays eller kaisa@kummit.fi / tel. 040 582 4759

Insamlingstillstånd: Polisstyrelsen, Lotteriförvaltningen POL-2015-9097 gäller för tiden 1.1.2016‒31.12.2020 i hela Finland förutom Åland.