Klinikat

Uusi lastensairaala (Helsinki)

Hyksissä on lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian ja lastenpsykiatrian yksiköitä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla yhteensä yli 10:ssä eri kiinteistössä, joista suurimmat ovat Uusi lastensairaala Helsingissä sekä Jorvin sairaala.

Lastenyksiköissä hoidettavien potilaiden ikä vaihtelee noin 3 kuukautta ennen laskettua aikaa syntyneistä noin puolikiloisista keskoslapsista 16-vuotiaisiin ja joskus sitäkin vanhempiin.

Oulun lastenklinikka

Oulun yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten klinikka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle ja erityistason palveluja Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueille eli pinta-alaltaan puolelle Suomea. Potilaiden pitkät kotimatkat lisäävät vanhempien yöpymistarvetta sairaalassa.

Tampereen lastenklinikka

Tampereen yliopistollisen sairaalan Lastenklinikka tarjoaa lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon palveluja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien sekä eräiden piirin ulkopuolisten kuntien asukkaille tehtyjen palvelusopimusten mukaisesti.

Lisäksi klinikka tarjoaa erityistason sairaanhoitoa ns. erityisvastuualueelle, johon kuuluvat Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Erityistason sairaanhoidolla tarkoitetaan sellaista hoitoa, joka vaativuutensa takia on tarkoituksenmukaista keskittää yliopistollisiin sairaaloihin.

Turun lastenklinikka

Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) lasten ja nuorten klinikkaan kuuluu lastentautien lisäksi lastenkirurgia ja lastenneurologia. Lastentaudeissa, lastenkirurgiassa ja lastenneurologiassa on vuodeosasto- ja avohoitotoimintaa.

Kuopion lastenklinikka

Kuopion yliopistollisen keskussairaalan lastenklinikka sijaitsee KYSin pääsairaalan yhteydessä, Uppo- Nallen sairaalaksi nimetyt tilat valmistuivat syksyllä 2001.

Lastenklinikassa hoidetaan vuosittain noin 7500 lasta ja nuorta. Poliklinikkakäyntejä on vuosittain 19 000 ja hoitopäiviä 13500.