Rahankeräyslupa

Lastenklinikoiden Kummit ry.

Myöntäjä:
Poliisihallitus

Luvan numero ja myöntämisajankohta:
POL-2015-9097 - 29.10.2015

Keräyksen toimeenpanoaika:
1.1.2016-31.12.2020

Keräyksen toimeenpanoalue:
Koko maa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kerättävät varat käytetään viiden ylipistollisen lastenklinikan (Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio) sekä lastentautien tutkimustyön tukemiseen.

Käytännön toimeenpanija:
Lastenklinikoiden Kummit ry.