Lahjoituksilla mahdollistettua

Mitä kaikkea avullanne on saatu viime aikoina aikaiseksi? 

Tässä muutamia erinomaisia esimerkkejä konkretisoimaan lahjoitusten merkitystä – annettu apu parantaa pienten potilaiden hoito-olosuhteita merkittävästi:

Viihtyvyyden puolella hankinnat ovat pitäneet sisällään mm. leluja, pelejä, viihde-elektroniikkaa, sisustustarvikkeita ja muuta osastoja sekä pienten potilaiden sairaala-arkea piristäviä asioita. Tämän lisäksi Kummien avulla on tuettu esimerkiksi potilaiden retki- ja kerhotoimintaa.

Laitehankintoihin on puolestaan kuulunut monipuolinen valikoima niin suuria kuin pienempiäkin tarpeita. Erityisessä asemassa ovat sellaiset huipputason hoitolaitteet, joiden hankinta ilman lahjoitusvaroja olisi vaikeaa tai vähintäänkin huomattavasti hitaampaa. Tässä muutamia esimerkkejä:

Erittäin vaativissa lastenkirurgisissa toimenpiteissä (esim. selkä-, lantio- ja jalkateräleikkaukset) hyödynnettävä tietokonetomografilaite, O-kaari, joka pystyy ottamaan luista 3D-kuvia. Laitteen avulla kirurgit pystyvät parantamaan potilasturvallisuutta leikkauksissa.

Ambulanssiin asennettava mobiili ECMO-laitteisto, joka mahdollistaa kehon ulkoisen happeuttamisen koneellisesti. Hoito voi pelastaa henkiä, kun potilas kärsii esimerkiksi hengityksen tai verenkierron vaikeasta vajaatoiminnasta. Kyseessä on ensimmäinen liikkuva ECMO-laitteisto Suomessa.

Yhdistelmäventilaattori, jolla voidaan hoitaa esimerkiksi vastasyntyneiden ja keskosten hengitysvajausta.

Keskoskehto, joka mahdollistaa merkittävästi ennenaikaisesti syntyneiden vauvojen mahdollisimman turvallisen hoidon.

Hengityskone auttamaan pienen potilaan hapensaantia.

Lääkeannostelussa hyödynnettävät Infuusiopumpputorni sekä infuusiopumput.

Hyytymisaikamittari.

Intubaatiovideoskooppi lisälaitteineen.

Tähystystoimenpiteiden kuvatallennuslaitteisto.

Aivokasvainten diagnostiikassa ja hoidossa sekä epilepsia- ja liikehäiriöleikkauksissa hyödynnettävä stereotaksiakehikko.

Kengurutuoleja, joiden avulla voidaan tukea keskosen kehitystä sekä vuorovaikutusta vanhemman ja vauvan välillä.

 

Yksi keskeisistä tukikohteistamme on lastentautien tutkimustyö, jonka piirissä olemme viime vuosina tukeneet lukuisia eri tutkimushankkeita: lasten selkärankasairaudet, äidin raskausajan ravitsemus, lääkehoidon vaikuttavuus lastenreumassa, virusinfektiot ja astma, lasten maksansiirrot, aivojen sähköisen toiminnan varhaiskehitys, bronkioliitti, välikorvatulehduksen hoito, mielenterveysongelmien varhaistunnistus, mykobakteeri-infektio, Kallmann-oireyhtymä, lasten osteoporoosi, Suomeen adoptoitujen lasten terveydentila, lasten akuutin leukemian syntymekanismit, lasten munuaissairaudet, diabeteksen vaikutus sikiön keuhkoihin, pienipainoisten riskilasten toimintakyky, äiti-lapsi-suhteen vahvistaminen; käytöshäiriöisten lasten muisti, uni ja hoidon kehittäminen. Tutkimustyö on juuri se osa-alue, jossa tehdään suurimmat mullistukset pienten potilaiden hoidon kehittämiseksi tulevaisuudessa – sen takia tutkimuksen tukeminen on niin tärkeää.