Ajankohtaista

Lahjoituksilla mahdollistettua 2016

Kummit on yksi Suomen viiden yliopistollisen lastenklinikan sekä Lastentautien tutkimussäätiön merkittävimmistä tukijoista. Vuonna 2016 Kummien lahjoituksilla lastenklinikoille tehtiin hankintoja yhteensä 1 330 949€:n edestä. Tutkimushankkeita tuettiin yhteensä 272 500€:lla. Näiden lisäksi nuorisopsykiatrian tueksi HUS-alueella tehtiin ostoja 46 446€:n arvosta.

Helsingin lastenklinikalle hankittiin lahjoitusten avulla useita huipputason hoitolaitteita, joilla voidaan merkittävästi parantaa niin hoitoa kuin potilasturvallisuuttakin. Lahjoitusvaroilla tehtyjen hankintojen joukkoon kuuluivat mm. Suomen ensimmäinen ECMO-kuljetuskokonaisuus, jolla voidaan siirtää hengityksen tai verenkierron erittäin vaikeasta vajaatoiminnasta kärsivä potilas; neuronavigaatio-O-kaari -TT-laitteisto sekä stereotaksiakehikko hyödynnettäviksi erittäin vaativissa lastenkirurgisissa toimenpiteissä, kolonoskopia-paikanninjärjestelmä suolistotähystykseen, suoniskanneri sekä 3 hengityskonetta ja 2 avohoitopöytää vastasyntyneiden teho-osastolle.

Turussa tarpeellisia hankintoja olivat mm. keuhkojen ja suoliston tähystyslaitteet sekä potilaiden viihtyvyyttä parantava teknologia. Oulussa lahjoitusvaroin on osallistuttu esimerkiksi O-kaaren sekä ekg-tallentimen ja seurantalaitteiden hankintaan. Tampereella ostoslistalla olivat mm. kuljetuskehto ja siirtoalusta varustettuna kyseisen laitteiston kuljetustelineillä – tätä kokonaisuutta voidaan hyödyntää ennenaikaisesti syntyneiden ja sairaiden vastasyntyneiden sairaalasiirroissa. Kuopiossa hankittiin mm. videokolonoskooppi ja monitori suoliston tutkimusta sekä hoitoa varten ja tuettiin Vanhemmat vahvasti mukaan -koulutusta, joka edistää perhekeskeisiä hoitokäytäntöjä vastasyntyneiden tehohoidossa.

Lastentautien tutkimussäätiö on yksi Kummien keskeisistä tukikohteista ja apurahoja kohdistettiin usean kriittisen tutkimushankkeen mahdollistamiseksi. Näitä olivat esimerkiksi lapsisyöpäpotilaiden hedelmällisyyttä selvittävä tutkimus, pikkukeskosten aivojen kehitystä kartoittava tutkimus, lasten unihäiriöiden seurantatutkimus sekä aivokasvaimen biologista taustaa ja synnynnäisten sydänvikojen genetiikkaa selvittävät tutkimukset. Lisää tarpeellista tietoa Kummien tuella hankitaan myös hiusten steroidiprofiilin ja metabolisen riskin välisestä yhteydestä odottavan äidin ja vauvan välillä.

Kummit kiittää kaikkia toimintaansa tukeneita henkilö- ja yrityslahjoittajia. Tänä päivänä lahjoitusvaroin voidaan merkittävästi nopeuttaa useiden elintärkeiden hoitolaitteiden hankintaprosesseja, parantaa potilasviihtyvyyttä sekä edistää lastentautien tutkimusta, joka mahdollistaa lapsipotilaiden hoidon suurimmat kehitysaskeleet tulevaisuudessa.

Jaa postaus: