Lastenklinikoiden Kummit tukee monipuolisesti lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy- ja hoitotyötä.

2000-luvulla suomalaisessa yhteiskunnassa on kohdattu karmaisevia esimerkkejä siitä, mihin lasten ja nuorten mielenterveysongelmat voivat pahimmillaan johtaa. Nyt tarvitaan toimia – niin täsmällistä ja oikea-aikaista hoitoa oireileville kuin proaktiivista vaikuttamista lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi tulevaisuuden osalta. Mielenterveyden häiriöt ovat valitettavan yleisiä. Niistä kärsii jopa 20 % nuorista, ja näin ollen ne ovat keskeinen terveysuhka nyky-yhteiskunnassamme. Kummit ry panostaa merkittävästi työhön lasten ja nuorten mielenterveysongelmia vastaan, niin valistuskampanjoiden kuin hoidon tukemisen muodoissa. Osana tätä kokonaisuutta on myös lasten ja nuorten mielenterveyttä käsittelevän tutkimustyön rahoittaminen.

Cool Kids -hanke

Lähetteiden määrä lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidossa on kasvanut valtavasti ja ratkaisuja kaivataan. Lasten ja nuorten ahdistuksen hoitoon kehitetty Cool Kids tuo apua tähän ongelmaan. Lastenklinikoiden Kummien tukemana HUS aloittaa vuonna 2020 pilotin, jossa erikoissairaanhoito kouluttaa näyttöön perustuvan Cool Kids -hoito-ohjelman osaajia ja auttaa menetelmien käyttöönotossa sekä seurannassa peruspalveluiden puolella – kouluissa. Malli saadaan käyttöön myös kaikille lastenklinikoille. Cool Kids tukee ahdistuneisuushäiriöistä kärsiviä lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lue lisää Cool Kids -hankkeesta

Lue myös lisää Kummien vuonna 2018 lastenpsykiatrian akuuttitarpeisiin suuntaamasta erillislahjoituksesta.

Haluatko olla mukana tukemassa lasten ja nuorten mielenterveyttä?

Katso lisätietoja uudesta Mielen tila -kampanjastamme täältä.

Lähde tukijaksi!

Lahjoituksellasi estät pienten mielien menemistä solmuun.

Yhdessä tuemme monipuolisesti työtä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia vastaan Suomessa.