Lahjoituslomake

Täytä tässä lahjoituslaskulomake ja auta pieniä potilaita lähelläsi!

Lastenklinikoiden Kummit ry tukee Suomen viittä yliopistollista lastenklinikkaa ja -sairaalaa Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä, joiden hoidon piiriin kuuluu tarpeen niin vaatiessa kuka tahansa lapsi tai nuori Suomessa.

Kummeille tehtävillä lahjoituksilla tuetaan kehitys- ja tutkimustyötä, parannetaan potilaiden viihtyvyyttä sairaala-aikana, tehdään laitehankintoja ja innovaatiohankkeita sekä edistetään lasten ja nuorten mielenterveyttä.

Yli 1000 €:n lahjoituksen voi halutessaan kohdentaa:

  • alueellisesti
    – Oulun, Kuopion, Tampereen, Turun tai Helsingin lastensairaalalle/-klinikalle
  • tiettyyn erikoissairaanhoidon osa-alueeseen
    – yleislahjoitus, joka kohdistetaan kaikkeen siihen työhön, jota sairaalat ja tutkimus eniten tarvitsevat
    – lastentautien tutkimukseen
    – lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseen