Huipputuloksia parhailla mahdollisilla hoitomenetelmillä ja -laitteilla

Suomessa lapsilla on mahdollisuudet parantua vaikeistakin sairauksista.

Tähän ovat vaikuttaneet korkeatasoiset tutkimus- ja hoitomenetelmät sekä näiden kehitystä ja hankintaa taloudellisesti tukeneet yksityiset ja viralliset tahot. Korkean tason säilyttäminen edellyttää toimenpiteitä. Sairaaloiden budjettivarat takaavat hyvän perustason, mutta eivät mahdollista kaikkien huipputason laitteiden hankintaa. Apua tarvitaan jatkuvasti. Erikoissairaanhoidossa käytettävät hoitolaitteet ovat käyttötavaraa, ja niiden säännöllinen huoltaminen sekä tarpeen tullen vaihtaminen on välttämätöntä. Lahjoitusten avulla lastensairaalat/-klinikat pystyvät hankkimaan nykyaikaisia laitteita nopeammin ja useampia kappaleita kuin mitä olisi yhteiskunnan varoin mahdollista.

Erityisessä asemassa ovat sellaiset huipputason hoitolaitteet, joiden hankinta ilman lahjoitusvaroja olisi vaikeaa tai vähintäänkin huomattavasti hitaampaa. Kummit ry:n tuella avustetaan lastensairaaloita ylläpitämään parasta mahdollista laitekantaa. Kummien välittämillä lahjoituksilla on hankittu mm.:

 • Kuljetuskehtoja
 • Potilasvalvontalaitteita
 • Sydänultraäänilaite, jonka avulla kirurgit ja kardiologit pystyvät arvioimaan leikkaustarpeen ilman avoleikkausta ja suunnittelemaan operaation jo etukäteen, mikäli leikkaus koetaan tarpeelliseksi
 • Tarpeellisten suurten laitehankintojen joukossa on ollut myös ambulanssiin asennettava mobiili ECMO-laitteisto, joka mahdollistaa kehon ulkoisen happeuttamisen, kun potilas kärsii esimerkiksi hengityksen tai verenkierron vaikeasta vajaatoiminnasta – kyseessä on ensimmäinen vastaavanlainen laite Suomessa
 • Erittäin vaativissa lastenkirurgisissa toimenpiteissä (esim. selkä-, lantio- ja jalkateräleikkaukset) hyödynnettävä tietokonetomografilaite, O-kaari, joka pystyy ottamaan luista 3D-kuvia. Laitteen avulla kirurgit pystyvät parantamaan potilasturvallisuutta leikkauksissa
 • Yhdistelmäventilaattori, jolla voidaan hoitaa esimerkiksi vastasyntyneiden ja keskosten hengitysvajausta
 • Keskoskehtoja, jotka mahdollistavat merkittävästi ennenaikaisesti syntyneiden vauvojen mahdollisimman turvallisen hoidon
 • Hengityskoneet auttamaan pienen potilaan hapensaantia
 • Intubaatiovideoskooppi lisälaitteineen
 • Tähystystoimenpiteiden kuvatallennuslaitteisto
 • Aivokasvainten diagnostiikassa ja hoidossa sekä epilepsia- ja liikehäiriöleikkauksissa hyödynnettävä stereotaksiakehikko
 • Kengurutuoleja, joiden avulla voidaan tukea keskosen kehitystä sekä vuorovaikutusta vanhemman ja vauvan välillä
 • Urodynamialaitteisto
 • Skolioosileikkaustaso hyödynnettäväksi vaativimmissa skolioosioperaatioissa
 • Elvytyssimulaationukkeja vastasyntyneiden teho-osastolle

 

Haluaisiko teidän yrityksenne tai yhteisönne olla mukana tukemassa erilaisia innovaatiohankkeita lastensairaaloissa?

Ota yhteyttä Nina Tuomenoksaan:
puh. 050 371 3327

Lähetä sähköpostia Ninalle

 


Tammikuu 2022

Miten vauvaa elvytetään? ??

Suomessa on yhteensä 23 synnytyssairaalaa, joissa henkilökunnalla tulee olla vastasyntyneen elvytykseen liittyvää ammattitaitoa. Elvytystä vaativat tilanteet kehittyvät nopeasti, jolloin kätilö tai lääkäri tekee päätöksen elvytyksestä salamannopeasti. Jotta henkilökunnan taidot pysyvät yllä ja päätöksiä osataan tehdä oikea-aikaisesti, tarvitaan säännöllistä harjoittelua mahdollisimman todentuntuisessa ympäristössä. ➡️ Tätä varten on kehitetty vauvan kokoisia elvytysnukkeja, jotka reagoivat elvytysharjoitteluun kuten oikea ihminen reagoisi. Yksi tärkeimmistä nuken ominaisuuksista on se, että sillä on syke, jota voi kuunnella. Lisäksi se on kauko-ohjattava.

TYKSin vastasyntyneiden teho-osastolla työskentelevä Hanna Soukka on vastasyntyneiden sairauksiin erikoistunut lastenlääkäri. Hänen yksi vastuualueensa on vastasyntyneiden elvytyksen simulaatio-opetus, joka sai hiljattain aivan loistavia uutisia: Kummien yritysyhteistyön sekä Ronkaisen muistorahaston yhteislahjoituksella rahoitetaan hanke, joka sisältää 11 simulaationukkea sekä niiden käyttöön liittyvän korkeatasoisen koulutuskokonaisuuden! ?

”Tämän kaltaiset nuket ovat todella kalliita (n. 25 000 euroa / kpl käyttöönottokoulutuksineen), mutta niiden kanssa harjoittelu tekee elvytystilanteesta hyvin todentuntuisen. Nukke esimerkiksi reagoi väärään pään asentoon, jos sen verenkierto ei toimi tai hengitys ei kulje. Yleisesti ottaen synnytyssairaaloiden antama elvytyskoulutus vaihtelee, eikä kaikissa sairaaloissa ole ehjiä elvytysnukkeja. Neonatologina tiedän myös, että joka kymmenes vastasyntynyt tarvitsee apua ja että avun pitää olla oikeaa ja oikea-aikaista. Elvytystaitojen osaaminen on lapsen koko elämänaikaista apua”, Hanna Soukka summaa.

 

IT-alan yritys ja pitkäaikainen yhteistyökumppanimme 3StepIt on lähtenyt alkuvuodesta 2022 mukaan tukemaan elvytysnukkejen hankintaa

”Lastenklinikoiden Kummit ry:n pitkäaikaisena yrityskumppanina, ystävänä, olemme halunneet tänä vuonna kohdentaa tukemme innovaatiohankkeelle, joka mahdollistaa yhdenvertaisuuden toteutumista vastasyntyneiden elvytystilanteissa. Hanke tuo uusimman simulaatioteknologian synnytyssairaaloiden henkilökunnan saataville varmistamaan elintärkeää koulutusta ja turvaamaan, että teknologian mahdollistamana yhä useampi yhteiskuntamme jäsen saa ensimmäisestä hengenvedosta alkaen parhaan mahdollisen hoidon.

3stepIT on lahjoittanut ystävänpäivän kunniaksi 4000 euroa Kummien elvytysnukkehankkeeseen oman digilippaan kautta. Samalla olemme sitoutuneet tukemaan tätä hanketta uudella yhtä suurella summalla, kun digilippaan keräyspääoma on tuplaantunut.

Vastuullisuus on noussut yhä useammassa yrityksessä strategiseksi fokusalueeksi ja päätöksenteon kriteeriksi. 3stepIT:llä vastuullisuus on osa kaikkea tekemistämme. Yhteiskuntavastuu on myös olennainen osa vastuullisuusstrategiaamme ja arvojamme. Kannamme vastuuta ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhdenvertaisuudesta.

Meille tämä tarkoittaa sanojen lisäksi myös tekoja”, kertoo Mika Enberg.

Lue koko blogiteksti täältä!