Rekisterinpitäjä

Nimi: Lastenklinikoiden Kummit ry (Y-tunnus: 0952400-3)
Länsituuli 1, 02100 Espoo
Verkkosivut: www.kummit.fi
Sähköposti: [email protected]

Yhteyshenkilö

Nimi: Lastenklinikoiden Kummit ry:n verkostokoordinaattori Kaisa Heinonsalmi
Osoite: Länsituuli 1, 02100 Espoo
Puh: 040 5824 759 Kaisa Heinonsalmi
Sähköposti: [email protected]

Rekisterin nimi

Lastenklinikoiden Kummien osallistuja-, asiakas- ja jäsenrekisteri

Rekisterin tarkoitus sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen asiakkaista yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot eri rekisteröityjen (KummiKaverit, KuukausiKummit tmv.) ryhmistä.   Yhteys- ja asiakkuustietoja kerätään asiakkaiden asioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista. Rekisteröidyt voivat kieltäytyä markkinoinnista, ilman että se estää heitä osallistumasta tapahtumaan tai saamasta muuta palvelua Lastenklinikoiden Kummit ry:ltä.

Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä asiakasta ei ole mahdollista tunnistaa.

Lastenklinikoiden Kummit ry käsittelee henkilötietoja Suomen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan, niin haluttaessa, kerätä, päivittää ja täydentää väestörekisterin osoitepäivityspalvelusta tai vastaavista rekistereistä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Asiakkaiden yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Asiakastiedot (asiakastyyppi, toimenkuva, asiakasnumero, asiakkuuden alkamisajankohta)
  • Asiakasmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Lisätiedot (asiakastilaisuuksiin osallistumistiedot yms.)

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan viiden vuoden välein; ja joka tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä kymmenen vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Rekisterin tietolähteet, henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Asiakasrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaan omalla ilmoituksella tai asiakkuutta hakevan henkilön ilmoituksella. Käsiteltävien henkilöryhmien joukkoon kuuluvat myös rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistuneita sekä markkinointiluvan antaneita. Asiakastietoja voidaan päivittää myös väestörekisterin, muun vastaavan rekisterin tai julkisen tietolähteen kautta.

Tietojen luovuttaminen

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Käsittelijöitä lukuun ottamatta tietoja ei myöskään siirretä ulkopuolisille tahoille.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sekä teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien sekä teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä sekä erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista taikka käsittelyn rajoittamista
  • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
  • vastustaa käsittelyä
  • tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle (Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto: https://tietosuoja.fi, [email protected], Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, puh. 029 566 6700).

Edellä mainittujen oikeuksien käyttäminen edellyttää kirjallista pyyntöä rekisterinpitäjälle, helpoiten sähköpostitse osoitteeseen [email protected] . Rekisterinpitäjä voi edellyttää rekisteröidyn henkilöllisyyden todentamista.

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta automatisoidun yksittäispäätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi,

Väliaikainen markkinointirekisteri

Kummit ry:n yritysten kontaktitietoja koskevan väliaikaisen markkinointirekisterin pääasiallinen tietolähde on Suomen Asiakastieto Oy yritysten kontaktitietokanta. Lisää tietoa https://www.asiakastieto.fi/web/fi/tietosuoja-gdpr-asiakastiedossa.html

Tietosuojailmoitus

Lastenklinikoiden Kummit ry kunnioittaa yksityisyyttäsi. Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä kummit.fi -verkkosivustolla; mitä tietoja kerätään ja seurataan, kuinka tietoja käytetään ja kenelle tiedot luovutetaan.

Rekisterinpitäjä
Nimi: Lastenklinikoiden Kummit ry (Y-tunnus: 0952400-3)

Länsituuli 1 (2. krs), 02100 Espoo
Verkkosivut: www.kummit.fi
Sähköposti: [email protected]

1. Ilmoituksen soveltamisala
Tämä tietosuojailmoitus kattaa henkilötietojen käsittelyn kaikilla kummit.fi -verkkosivuilla.
Jos klikkaat tällä sivustolla olevaa hyperlinkkiä, joka ohjaa sinut toiselle verkkosivustolle, jota Lastenklinikoiden Kummit ry ei hallinnoi, Lastenklinikoiden Kummit ry ei vastaa henkilötietojen käsittelystä näillä muilla sivustoilla.

2. Henkilötiedot – kerääminen, käyttö ja jakaminen
Lastenklinikoiden Kummit ry kerää, käyttää tai luovuttaa ainoastaan henkilötietoja, joita tarvitaan tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen näiden tarkoitusten toteuttamiseksi. Lastenklinikoiden Kummit ry ei myy tai vaihda henkilötietojasi kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin. 

Lastenklinikoiden Kummit ry saattaa seurata kokonaistilastoja ja yleistietoja sivuston käyttötavoista sekä muista sivustoon liittyvistä tiedoista. 

Evästeet:

Käytämme evästeitä tarjoamamme sisällön ja mainosten räätälöimiseen, sosiaalisen median ominaisuuksien tukemiseen ja kävijämäärämme analysoimiseen.

Lisäksi jaamme sosiaalisen median, mainosalan ja analytiikka-alan kumppaneillemme tietoja siitä, miten käytämme sivustoamme. Kumppanimme voivat yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin, joita olet antanut heille tai joita on kerätty, kun olet käyttänyt heidän palvelujaan.

Välttämättömät evästeet auttavat tekemään verkkosivustoista käyttökelpoisen sallimalla perustoimintoja kuten sivulla siirtymisen ja sivuston suojattujen alueiden käytön.
Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman evästeitä.

Näytä evästebanneri

                                                                                           
Sivuston kautta on mahdollista ottaa yhteyttä Lastenklinikoiden Kummit ry:n (esimerkiksi ilmoittautua lahjoittajaksi, ostaa tuotteita jne.). Tällöin Lastenklinikoiden Kummit ry:n voi olla tarpeen kysyä henkilökohtaisia tunnistetietoja ja yhteystietoja, kuten nimi-, osoite-, sähköpostiosoite- ja puhelinnumerotietoja. Lastenklinikoiden Kummit ry voi käyttää antamiasi tietoja pyyntöihisi vastaamiseen postitse, sähköpostitse tai puhelimitse. Lisäksi jos esimerkiksi tilaat tuotteen, Lastenklinikoiden Kummit ry voi joutua ottamaan sinuun yhteyttä ja pyytämään tilauksen täyttämiseen tarvittavia lisätietoja. Lastenklinikoiden Kummit ry pidättää myös oikeuden ottaa tuotteen tilaajaan yhteyttä puhelimitse, postitse tai sähköpostitse, jotta se voi määrittää, kuinka tyytyväinen olet kyseiseen tuotteeseen tai palveluun.

Lastenklinikoiden Kummit ry ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman lupaasi, paitsi jos se on välttämätöntä tilauksen käsittelyn kannalta tai pyyntöihisi tai tiedusteluihisi vastaamiseen tai Lastenklinikoiden Kummit ry:n, sen sivuston käyttäjien ja/tai lakisääteisten oikeuksien, omaisuuden ja/tai turvallisuuden turvaamiseen.

Lastenklinikoiden Kummit ry:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, säilyttää tällaisia tietoja Lastenklinikoiden Kummit ry:n tietokannoissa ja muita nykyisen tai edellisen sivustovierailusi tietoja kohtuullisen ajanjakson ajan, joka ei ylitä säädöksiä tai rajoituksia, kiistojen ratkaisemista, ongelmien vianmääritystä ja Lastenklinikoiden Kummit ry:n laillisten oikeuksien ja tämän ilmoituksen ehtojen täytäntöönpanoa varten.

Sivuston kautta kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

3. Tietojen luovuttaminen lain sitä edellyttäessä
Jos Lastenklinikoiden Kummit ry velvoitetaan lain, viranomaismääräyksen tai muun oikeudellisen prosessin nojalla luovuttamaan henkilötietojasi tuomioistuimelle tai kolmannelle osapuolelle, Lastenklinikoiden Kummit ry ilmoittaa asiasta sinulle etukäteen antamiasi yhteystietoja käyttämällä, mikäli laista ei muuta johdu.

4. Suojaus
Lastenklinikoiden Kummit ry:llä sekä käsittelijöiden rekisteripalveluilla on suojaus, jonka tarkoituksena on estää sivuston kautta Lastenklinikoiden Kummit ry:lle lähetettyjen henkilökohtaisten tietojen luvaton tai asiaton käyttö.

5. Muutokset tähän tietosuojailmoitukseen
Lastenklinikoiden Kummit ry voi muuttaa tätä tietosuojalausuntoa tai muokata sivustoa tai evätä pääsyn sivustoon tai sivuston sisältämiin tietoihin milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Tämän tietosuojailmoituksen version voimaanastumispäivä on 5.1.2022 (ed. 24.5.2018). 

Jos Lastenklinikoiden Kummit ry tekee tähän sivuston tietosuojailmoitukseen muutoksia, jotka muuttavat Lastenklinikoiden Kummit ry:lle tällä sivustolla luovuttamiesi henkilötietojesi käsittelyä tai käyttöä merkittävästi, Lastenklinikoiden Kummit ry julkaisee ilmoituksen muutoksesta tällä sivustolla.