Suomessa lasten on monilta osin hyvä olla. Vaikeatkin sairaudet ovat voitettavissa hoitotyön ja -laitteiden ollessa korkeatasoisia. Korkean tason säilyttäminen edellyttää jatkuvaa kehitystä ja panostusta tulevaisuuden varalle. Sairaaloiden budjettivarat eivät kuitenkaan riitä kaikkeen, vaan apua tarvitaan.

Tutkimustyö tarjoaa omalta osaltaan tietä parhaaseen mahdolliseen hoitoon Suomessa, siksi Kummit tukee myös lastentautien tutkimusta sekä hoitomenetelmien kehittämistä.

Myös potilasviihtyvyyden hyväksi tehtävät toimenpiteet ovat äärimmäisen tärkeitä lasten paranemisprosessin tukemisessa.

Henkinen pahoinvointi, ja erityisesti pienten mielien ylirasittuminen, ovat osa-alue, jonka estämiseksi Kummit tekee määrätietoisesti työtä.

Osallistumalla Kummien työn tukemiseen, olette monipuolisesti mukana pienten potilaiden hyväksi!

Taloustutkimuksen Suomi Tänään 2020 -hyväntekeväisyystutkimuksen mukaan, suomalaiset tukevat mieluisimpina kohteina sairauksien parantamista ja hoitomenetelmien kehittämistä sekä lasten hyväksi kohdistuvaa työtä Suomessa. Kummit on ollut tekemässä työtä näiden asioiden eteen jo kohta lähes 30 vuotta. Kummit mielletään samaisen tutkimuksen mukaan vaikuttavaksi, luotettavaksi sekä helposti lähestyttäväksi ja erittäin nykyaikaiseksi organisaatioksi.

Yhteistyökumppanuus tarjoaa paljon hyvää!

Pääyhteistyökumppanuus Kummien kanssa pitää sisällään ennakkoon määritellyn vuosikokonaisuuden – lahjoitusosuutta pienten potilaiden tukemiseksi on silloin vähintään 50 000 €.

Pääyhteistyökumppanin kanssa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistä vuosikelloa, johon sisältyy useita yhteistyönostoja vuoden aikana eri sidosryhmille.

Yhteistyökumppanuus Kummien kanssa räätälöidään kumppanin toiveiden ja tarpeiden mukaan, sisältäen vuosilahjoitusta ja esimerkiksi henkilökunnan osallistumista hyvään työhön. Kummien ideapankista löydämme yhdessä yrityksellenne soveltuvat toimenpiteet!

Rojaltikumppanuus soveltuu yrityksellenne silloin, kun haluatte kerätä varoja pienten potilaiden hyväksi myymällä tiettyä tuotetta tai palvelua ja osallistamalla sitten asiakkaanne mukaan!

Teemu-nallelogon käyttöoikeus tuotteen tai palvelun yhteydessä on vuositasolla vähintään 10 000 €:n sopimusyhteistyö.

Tukikumppanuus sisältää ennakkoon sovitun määrän työtä Kummien hyväksi esimerkiksi tiettyä palvelua tarjoamalla Kummien työn toteuttamiseen.

Mikäli yrityksenne haluaa osallistua pienellä summalla tai teolla, käytössänne on #kummitila-materiaalit esim. somejakoja varten. Kun tehdään hyvää työtä, se kannattaa tehdä näkyvästi!

Kysythän lisää kumppanuuksista jo tänään:

Nina Tuomenoksa, Kummit
p. 050 371 3327
[nina@kummit.fi]