Anu Rapeli

Toiminnanjohtaja. Päävastuu Kummit ry:n tapahtumista ja varainkeruusta, suurtapahtumien tuottaminen, yritysyhteistyö

p. 040 149 0032 / mail: [email protected]

Matti Valli

Viestintä- ja markkinointijohtaja. Markkinointiviestintä, konseptit ja sisällöt, tiedotus ja verkkoviestintä.

p. 050 356 3336 / mail: [email protected]

Nina
Tuomen-
oksa

Kumppanuuspäällikkö. Yritysyhteistyö ja -kumppanuudet, erilaisten projektien suunnittelu ja toteutus.

p. 050 371 3327 / mail: [email protected]

Jaana Roos

Projektipäällikkö. Sairaalayhteistyö, erilaisten projektien suunnittelu ja toteutus klinikkapaikkakunnilla.

p. 050 563 4463 / mail: [email protected]

Kaisa Heinonsalmi

Verkostokoordinaattori. Rahaliikenne, lahjoitukset ja vapaaehtoistyön koordinointi.

p. 040 582 4759 / mail: [email protected]

Emma Laakkonen

Viestintä- ja markkinointiasiantuntija. Sosiaalinen media, verkko- ja lahjoittajaviestintä.

p. 050 359 7122 / mail: [email protected]