Tue lasten ja nuorten mielenterveyttä Suomessa

 

Lahjoita lasten ja nuorten mielenterveystyöhön

Yrityksille

Mielen tila -kampanjan avulla kerätään varoja lasten ja nuorten mielenterveyden hoitoon Suomessa

 

Lastenklinikoiden Kummien yksi tärkeimmistä tehtävistä on lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen. Tälle avulle on Suomessa jatkuvasti kasvavaa tarvetta, minkä vuoksi Mielen tila -kampanjan avulla rahoitetaan erilaisia näyttöön perustuvia ja tehokkaita lasten ja nuorten mielenterveyden hoitomenetelmiä valtakunnallisesti. Suomessa lapsista ja nuorista jopa 20 %:lla on jokin mielenterveyden häiriö.

Mielen tila -kampanjan tukikohteisiin kuuluvat esimerkiksi lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoito, DKT-hoito-ohjelma (itsetuhoisuus ja tunnesäätely), traumatietoisuuden lisääminen sekä muut mielenterveyden tukiprojektit.

Kampanjaan lahjoitetut tuotot käytetään näyttöön perustuvien menetelmien valtakunnalliseen jalkauttamiseen, hoitomenetelmien kehittämiseen sekä lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen.

 

Tue lasten ja nuorten mielenterveyttä lahjoittamalla

 

Mitä Mielen tila -kampanjalla on saatu tähän mennessä aikaan?

  • Vuosien 2020–2022 aikana Mielen tila -kampanjan avulla on koulututettu 309 Cool Kids -menetelmätyöntekijää ympäri Suomen, jotka edistävät omissa yksiköissään lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoa.
  • Cool Kids -hoito-ohjelman tukimateriaalit on päivitetty, ja perheet saavat materiaalit käyttöönsä suomeksi.
  • Uusimmat Cool Kids -menetelmäohjaajakoulutukset alkoivat syyskuussa 2022, ja niissä on mukana yli 80 koulutettavaa
  • Edistämme parhaillaan DKT-terapian käyttöönottoa: Hankkeen tavoitteena on tuoda dialektisen käyttäytymisterapian lapsille ja nuorille suunnatut hoitomallit osaksi lastenpsykiatrian hoitovalikkoa eri puolilla Suomea. Yliopistosairaaloista hankkeessa ensimmäisenä vuonna mukana ovat Helsinki, Turku ja Kuopio.
  • Traumatietoisuutta ja sen hoitoa sairaaloissa on lisätty muun muassa verkkokurssin ja koulutuksen avulla. (Miten lapsen vakavan sairastumisen aiheuttamaa psyykkistä kuormitusta voi minimoida.)
  • Olemme yhteydessä päättäjiin sekä lasten ja nuorten kanssa toimiviin tahoihin, jotta tietoisuus mielenterveyden tukityön merkityksestä kasvaisi. Viimeisimpänä järjestimme maaliskuussa 2022 yhteistyössä Suomen Rehtorit ry:n kanssa valtakunnallisen keskustelutilaisuuden lasten ja nuorten mielenterveyden nykytilanteesta ja hoitokeinoista. Jatkamme tätä yhteistyötä myös muilla tavoilla kuluvan vuoden aikana.
  • Kummien yhteistyökumppanit nostavat mielenterveysteemaa esille aktiivisesti omissa sidosryhmissään.
  • Kummien päivätyökeräys on suunnattu viimeiset kolme vuotta lasten ja nuorten mielenterveyden tukemiseen.

 

Lastenpsykiatrian linjajohtaja, lääkäri, Leena Repokari kertoo nykytilanteesta seuraavaa

Miltä ahdistus tuntuu nuoren näkökulmasta? Katso Liljan tarina tästä!

Mielen tila -kampanja tukee lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoa konkreettisesti

Antamastasi avusta hyötyvät mielenterveyden tukiohjelmamme avulla konkreettisesti sellaiset lapset ja nuoret, joilla erilaiset mielenterveyden häiriöt rajoittavat arkipäiväistä elämää.

Rahallisen tukesi myötä edistämme ahdistuneisuushäiriöiden, DKT-terapian ja muiden tarpeellisten mielenterveyden hoito-ohjelmien saatavuutta kaikille Suomen lapsille ja nuorille. Tämä tapahtuu jalkauttamalla hoitomenetelmiä eteenpäin yliopistollisille lastenklinikoille sekä sieltä eteenpäin peruspalvelutasolle, eli esimerkiksi neuvoloihin ja kouluihin.

 

Tue lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoa

Osta aineeton lahja mielenterveystyön hyväksi