Huipputuloksia parhailla mahdollisilla hoitolaitteilla

Suomessa lapsilla on mahdollisuudet parantua vaikeistakin sairauksista. Tähän ovat vaikuttaneet korkeatasoiset tutkimus- ja hoitomenetelmät sekä näiden kehitystä ja hankintaa taloudellisesti tukeneet yksityiset ja viralliset tahot. Korkean tason säilyttäminen edellyttää toimenpiteitä. Sairaaloiden budjettivarat eivät riitä kaikkien tarpeellisten laitteiden hankintaan, vaan apua tarvitaan jatkuvasti. Hoitolaitteet ovat käyttötavaraa, ja niiden säännöllinen huoltaminen sekä tarpeen tullen vaihtaminen on välttämätöntä. Kummit ry:n tuella avustetaan lastensairaaloita ylläpitämään parasta mahdollista laitekantaa. Yhdistyksen välittämillä lahjoituksilla on hankittu mm. keskoskaappeja, kuljetuskehtoja, infuusioautomaatteja (potilaiden lääkeannostelua varten), potilasvalvontalaitteita, O-kaari-kuvannuslaitteisto hyödynnettäväksi erittäin vaativissa lastenkirurgissa toimenpiteissä, skolioosileikkaustaso sekä sydänultraäänilaite, jonka avulla kirurgit ja kardiologit pystyvät arvioimaan leikkaustarpeen ilman avoleikkausta ja suunnittelemaan operaation jo etukäteen, mikäli leikkaus koetaan tarpeelliseksi. Erittäin tarpeellisten suurten laitehankintojen joukossa on ollut myös ambulanssiin asennettava mobiili ECMO-laitteisto, joka mahdollistaa kehon ulkoisen happeuttamisen, kun potilas kärsii esimerkiksi hengityksen tai verenkierron vaikeasta vajaatoiminnasta – kyseessä on ensimmäinen vastaavanlainen laite Suomessa.

Lapsen viihtyvyys sairaalassa osana paranemista

Kummit ry pyrkii kaikin mahdollisin tavoin helpottamaan lastenklinikoiden potilaiden oloa sairaalassa. Monet pienistä potilaista joutuvat viettämään lastensairaaloissa/-klinikoilla pidempiä aikoja kuin omissa kodeissaan, joskus jopa vuosia. Näin ollen hoitokeinojen sekä hoitolaitteiston parantamisen ohella onkin tärkeää, että lastenklinikoiden osastoista saadaan tehtyä viihtyisiä potilaille. Kummit ry:n varoilla lastenklinikoille hankitaan virikkeitä erilaisista peleistä kirjoihin ja televisioista pelikonsoleihin. Tämän lisäksi odotustiloja ja potilashuoneita sisustetaan viihtyisämmiksi. Tärkeä osa potilaiden viihtymistä ovat myös Kummivierailut kaikilla lastenklinikoilla. Vanhemmille järjestettävien hemmottelupäivien avulla pyritään puolestaan auttamaan heidän jaksamistaan sairasvuoteen äärellä. Kummien omien tapahtumien (Elämä Lapselle yms.) ohessa potilasperheet pääsevät yhteistyökumppanien avulla kutsuvieraina mukaan moniin eri viihtyvyystapahtumiin. Kummit on niin yksi sairaalaklovnitoiminnan mahdollistajista yliopistollisissa lastensairaaloissa.

Tutkimus turvaa tulevaisuuden

Tukemalla lastentautien tutkimustyötä ja hoitohenkilöstön koulutusta voidaan kehittää lapsipotilaille tehokkaampia, turvallisempia ja kivuttomampia tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä. Nykyään monet vakavistakin sairauksista ovat kukistettavissa juuri tutkimustyön ansiosta. Lastenklinikoiden Kummit on yksi Lastentautien tutkimussäätiön merkittävimmistä tukijoista, ja vuosittain Kummien rahoituksella tuetaan noin kymmentä eri lastentautien tutkimusprojektia. Viime vuosien aikana Kummit ry:n tukea tutkimustyöhön on jaettu mm. seuraaviin osa-alueisiin: lasten selkärankasairaudet, äidin raskausajan ravitsemus, lääkehoidon vaikuttavuus lastenreumassa, virusinfektiot ja astma, lasten maksansiirrot, aivojen sähköisen toiminnan varhaiskehitys, bronkioliitti, välikorvatulehduksen hoito, mielenterveysongelmien varhaistunnistus, mykobakteeri-infektio, Kallmann-oireyhtymä, lapsuuden leukemiahoitojen vaikutukset poikien sukupuoliseen kehitykseen, lasten osteoporoosi, Suomeen adoptoitujen lasten terveydentila, lasten akuutin leukemian syntymekanismit, lasten munuaissairaudet, diabeteksen vaikutus sikiön keuhkoihin; käytöshäiriöisten lasten muisti, uni ja hoidon kehittäminen; pienipainoisten riskilasten toimintakyky, äiti-lapsi-suhteen vahvistaminen.

Lisää tietoa lastentautien tutkimustyön tukemisesta.

Tehokasta toimintaa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi

Viime vuosien aikana suomalaisessa yhteiskunnassa on kohdattu karmaisevia esimerkkejä siitä, mihin lasten ja nuorten mielenterveysongelmat voivat pahimmillaan johtaa. Nyt tarvitaan toimia – niin täsmällistä hoitoa oireileville kuin proaktiivista vaikuttamista lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi tulevaisuuden osalta. Nuorten mielenterveyden häiriöt ovat valitettavan yleisiä. Niistä kärsii jopa 20 % nuorista, ja näin ollen ne ovat keskeinen terveysuhka nyky-yhteiskunnassamme. Kummit ry panostaa merkittävästi työhön lasten ja nuorten mielenterveysongelmia vastaan, niin valistuskampanjoiden kuin hoidon tukemisen muodoissa. Osana tätä on myös valistustyö koulukiusaamisen kitkemiseksi sekä koulukiusaamista käsittelevän tutkimustyön rahoittaminen.

Lue lisää lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisesta

Tapahtumat ja kampanjat Kummien varainhankinnan ytimessä

Lastenklinikoiden Kummit ry:n varainkeruun perusta on yhdistyksen monipuolisissa toiminnoissa ja ennen kaikkea tapahtumissa, joissa ovat mukana niin yritykset, yhteisöt kuin yksityiset henkilöt. Kummit-tapahtumia järjestetään televisiokonserteista urheilukilpailuihin – tapahtumaperheen helmenä on syksyisin järjestettävä Elämä Lapselle -konsertti, joka on yksi Suomen tunnetuimmista viihdetapahtumista. Kummeihin kuuluu yli 400 viihde-, urheilu-, kulttuuri- ja liike-elämän tunnettua suomalaista, jotka antavat maksutta panoksensa eri varainkeruutempauksiin. He ovat mukana mm. klinikkavierailuilla sekä erilaisissa yritys- ja yleisötapahtumissa. Kummien Kummina toimii Teemu Selänne, jonka mukaan yhdistyksen tunnus, Teemu-nalle, on nimetty. Käytännön työstä vastaa Lastenklinikoiden Kummit ry:n toimistoväki Helsingissä. Kampanjakeräysten ohessa huomattava osa Kummit ry:n keräyspotista muodostuu suorista lahjoituksista, testamenteista sekä erilaisista yritysyhteistyösopimuksista.

Miksi Kummeja tarvitaan ja mitä avulla on saatu aikaiseksi?

Lahjoitukset – osallistumalla autat

Lahjoitusmahdollisuudet löytyvät osoitteesta www.kummit.fi/lahjoita. Lahjoitukset voi suunnata haluttuun kohteeseen. Yleislahjoitukset (eli tiettyyn kohteeseen yksilöimättömät lahjoitukset) jaetaan siten, että 30 % menee Lastentautien tutkimussäätiölle ja jäljelle jäävistä tuloista 2/6 suoritetaan Helsingin Lastenklinikalle ja 1/6 Turun, Tampereen, Oulun ja Kuopion lastenklinikoille. Helsingin suurempi osuus selittyy potilasmäärällä – Helsingin Lastenklinikalla hoidetaan lapsia ympäri Suomen.

Miten varat käytetään?

Vuoden 2021 kokonaislahjoitussumma oli yhteensä 2 613 757,12 €, joka kohdennusten ja Kummien sääntöjen mukaisesti jaettiin Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun ja Kuopion lastenklinikoiden sekä Lastentautien tutkimussäätiön kesken.

Mielen tila -hankkeelle tästä summasta kohdentui yhteensä 382 665 €. Tällä summalla saadaan rahoitettua Cool Kids -hankkeen jatkuvuus vuonna 2022 ja osittain 2023.

Tähän mennessä hankkeessa on jo koulutettu 309 uutta Cool Kids -työntekijää Suomeen (tilanne 08/2022). Cool Kids on näyttöön perustuva hoito-ohjelma ahdistuneisuuden hoitoon, jota voidaan toteuttaa joko ryhmämuotoisena tai yksilöllisenä. Sillä on kansainvälisesti saatu hyviä hoitotuloksia. Hoitoon osallistuu lapsen/nuoren lisäksi myös vanhemmat. Kummit on tukenut Cool Kidsin valtakunnallista levittämistä vuodesta 2020 lähtien.

Kummien tuki konkretisoituu lastensairaaloissa mm. useiden merkittävien kehityshankkeiden ja tärkeiden hoitolaitehankintojen kautta. Sairaaloiden budjettivarat eivät riitä kaikkien tarpeellisten laitteiden hankintaan, vaan apua tarvitaan sairaaloille määriteltyjen lakisääteisten perustoimintojen tukena. Laitehankintojen ohessa Kummit tukee sairaaloissa esimerkiksi asiantuntijoiden kartoittamia kehityshankkeita, joiden avulla voidaan ottaa seuraavia askeleita hoidon edistämiseksi Suomessa. Tulevaisuuden terveyttä tuetaan myös vaikuttavalla panostuksella lastentautien tutkimukseen. Tutustu tarkemmin kummituella mahdollistettuihin hankintoihin viidessä yliopistollisessa lastensairaalassa sekä tuettuihin tutkimushankkeisiin.

Tilikauden aikana käytettiin 115 806 € edestä saatuja tavaralahjoituksia pienille potilaille sairaaloihin. Pelit, lelut, katseluoikeudet, kirjat ja lahjakortit piristävät pienten potilaiden viihtyvyyttä sairaalassa ja auttavat jaksamaan pitkinäkin sairaalajaksoina.

Olavi Ronkaisen muistorahastosta jaettiin 2021 aikana 323 623,02 €.  Rahaston käyttöä suunnittelee lastenklinikoiden edustuksesta koostuva neuvottelukunta, joka esittää merkittäviä hankkeita rahoitettavaksi koko Suomen terveydenhuoltojärjestelmän tueksi lasten ja nuorten näkökulmasta. Vuonna 2021 rahastosta tuettiin mm. elvytysnukkehanketta (9 elvytysnuken hankinta käyttöönottokoulutuksineen), jonka tarkoituksena on saavuttaa tasapuoliset mahdollisuudet korkealaatuiseen vastasyntyneen elvytyksen harjoitteluun koko Suomessa.

Lahjoituksia toimintaan kerätään monin eri tavoin. Toiminta on tehokasta – keräyskulut keräysluvan alaisista lahjoitusvaroista vuonna 2021 olivat 20,48 %.

Pro bono -kumppaneina toimineiden yhteistyökumppaneiden lahjoittaman työn, toimitilojen ja mediatilalahjoitusten arvo oli vuonna 2021 yli 200 000 €.

Koko toimiaikanamme lahjoituksia on tehty yli 42 miljoonan euron edestä.

Lahjoituksilla mahdollistetuista asioista (esim. laitehankinnat ja tuetut tutkimukset) ja vaikuttavuudesta saat tietoa näiltä sivuilta, Kummien somesta, vuosikertomuksestamme tai ottamalla meihin yhteyttä.

 

Pieni ja kokenut Kummien organisaatio varmistaa keräysvarojen tehokkaan käytön yhteistyössä sairaaloiden kanssa sekä vastaa varainhankinnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Kummitoimisto toteuttaa myös avustustyötä, hankesuunnittelua, potilasviihtyvyyttä ja sairaalayhteistyötä.

 

Lahjoitusvarojen käyttöä valvotaan monen eli tahon toimesta

  • Lastenklinikoiden Kummien hallitus, taloustyöryhmä ja hallintotiimi sekä kirjanpitäjä Accountorilla
  • Lastenklinikoiden Kummien tilintarkastajat Tuokko Ltd:ssä
  • Poliisihallitus
  • Yliopistolliset lastensairaalat
  • Lastentautien tutkimussäätiö
  • Ronkaisen muistorahaston neuvottelukunta

Lähde tukijaksi!

Lahjoituksellasi autat pieniä potilaita.

Yhdessä autamme lastenklinikoita ja lastentautien tutkimustyötä ihmeiden mahdollistamiseksi.