Huipputuloksia parhailla mahdollisilla hoitolaitteilla

Suomessa lapsilla on mahdollisuudet parantua vaikeistakin sairauksista. Tähän ovat vaikuttaneet korkeatasoiset tutkimus- ja hoitomenetelmät sekä näiden kehitystä ja hankintaa taloudellisesti tukeneet yksityiset ja viralliset tahot. Korkean tason säilyttäminen edellyttää toimenpiteitä. Sairaaloiden budjettivarat eivät riitä kaikkien tarpeellisten laitteiden hankintaan, vaan apua tarvitaan jatkuvasti. Hoitolaitteet ovat käyttötavaraa, ja niiden säännöllinen huoltaminen sekä tarpeen tullen vaihtaminen on välttämätöntä. Kummit ry:n tuella avustetaan lastensairaaloita ylläpitämään parasta mahdollista laitekantaa. Yhdistyksen välittämillä lahjoituksilla on hankittu mm. keskoskaappeja, kuljetuskehtoja, infuusioautomaatteja (potilaiden lääkeannostelua varten), potilasvalvontalaitteita, O-kaari-kuvannuslaitteisto hyödynnettäväksi erittäin vaativissa lastenkirurgissa toimenpiteissä, skolioosileikkaustaso sekä sydänultraäänilaite, jonka avulla kirurgit ja kardiologit pystyvät arvioimaan leikkaustarpeen ilman avoleikkausta ja suunnittelemaan operaation jo etukäteen, mikäli leikkaus koetaan tarpeelliseksi. Erittäin tarpeellisten suurten laitehankintojen joukossa on ollut myös ambulanssiin asennettava mobiili ECMO-laitteisto, joka mahdollistaa kehon ulkoisen happeuttamisen, kun potilas kärsii esimerkiksi hengityksen tai verenkierron vaikeasta vajaatoiminnasta – kyseessä on ensimmäinen vastaavanlainen laite Suomessa.

Lapsen viihtyvyys sairaalassa osana paranemista

Kummit ry pyrkii kaikin mahdollisin tavoin helpottamaan lastenklinikoiden potilaiden oloa sairaalassa. Monet pienistä potilaista joutuvat viettämään lastenklinikoilla pidempiä aikoja kuin omissa kodeissaan, pahimmillaan jopa vuosia. Näin ollen hoitokeinojen sekä hoitolaitteiston parantamisen ohella onkin tärkeää, että lastenklinikoiden osastoista saadaan tehtyä viihtyisiä potilaille. Kummit ry:n varoilla lastenklinikoille hankitaan virikkeitä erilaisista peleistä kirjoihin ja televisioista pelikonsoleihin. Tämän lisäksi odotustiloja ja potilashuoneita sisustetaan viihtyisämmiksi. Tärkeä osa potilaiden viihtymistä ovat myös Kummivierailut kaikilla lastenklinikoilla. Vanhemmille järjestettävien hemmottelupäivien avulla pyritään puolestaan auttamaan heidän jaksamistaan sairasvuoteen äärellä. Kummien omien tapahtumien (Elämä Lapselle yms.) ohessa potilasperheet pääsevät yhteistyökumppanien avulla kutsuvieraina mukaan moniin eri viihtyvyystapahtumiin.

Tutkimus turvaa tulevaisuuden

Tukemalla lastentautien tutkimustyötä ja hoitohenkilöstön koulutusta voidaan kehittää lapsipotilaille tehokkaampia, turvallisempia ja kivuttomampia tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä. Nykyään monet vakavistakin sairauksista ovat kukistettavissa juuri tutkimustyön ansiosta. Lastenklinikoiden Kummit on yksi Lastentautien tutkimussäätiön merkittävimmistä tukijoista, ja vuosittain Kummien rahoituksella tuetaan noin kymmentä eri lastentautien tutkimusprojektia. Viime vuosien aikana Kummit ry:n tukea tutkimustyöhön on jaettu mm. seuraaviin osa-alueisiin: lasten selkärankasairaudet, äidin raskausajan ravitsemus, lääkehoidon vaikuttavuus lastenreumassa, virusinfektiot ja astma, lasten maksansiirrot, aivojen sähköisen toiminnan varhaiskehitys, bronkioliitti, välikorvatulehduksen hoito, mielenterveysongelmien varhaistunnistus, mykobakteeri-infektio, Kallmann-oireyhtymä, lapsuuden leukemiahoitojen vaikutukset poikien sukupuoliseen kehitykseen, lasten osteoporoosi, Suomeen adoptoitujen lasten terveydentila, lasten akuutin leukemian syntymekanismit, lasten munuaissairaudet, diabeteksen vaikutus sikiön keuhkoihin; käytöshäiriöisten lasten muisti, uni ja hoidon kehittäminen; pienipainoisten riskilasten toimintakyky, äiti-lapsi-suhteen vahvistaminen.

Lisää tietoa lastentautien tutkimustyön tukemisesta.

Tehokasta toimintaa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi

Viime vuosien aikana suomalaisessa yhteiskunnassa on kohdattu karmaisevia esimerkkejä siitä, mihin lasten ja nuorten mielenterveysongelmat voivat pahimmillaan johtaa. Nyt tarvitaan toimia – niin täsmällistä hoitoa oireileville kuin proaktiivista vaikuttamista lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi tulevaisuuden osalta. Nuorten mielenterveyden häiriöt ovat valitettavan yleisiä. Niistä kärsii jopa 20 % nuorista, ja näin ollen ne ovat keskeinen terveysuhka nyky-yhteiskunnassamme. Kummit ry panostaa merkittävästi työhön lasten ja nuorten mielenterveysongelmia vastaan, niin valistuskampanjoiden kuin hoidon tukemisen muodoissa. Osana tätä on myös valistustyö koulukiusaamisen kitkemiseksi sekä koulukiusaamista käsittelevän tutkimustyön rahoittaminen.

Lue lisää lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisesta

Tapahtumat ja kampanjat Kummien varainhankinnan ytimessä

Lastenklinikoiden Kummit ry:n varainkeruun perusta on yhdistyksen monipuolisissa toiminnoissa ja ennen kaikkea tapahtumissa, joissa ovat mukana niin yritykset, yhteisöt kuin yksityiset henkilöt. Kummit-tapahtumia järjestetään televisiokonserteista urheilukilpailuihin – tapahtumaperheen helmenä on syksyisin järjestettävä Elämä Lapselle -konsertti, joka on yksi Suomen tunnetuimmista viihdetapahtumista. Kummeihin kuuluu yli 400 viihde-, urheilu-, kulttuuri- ja liike-elämän tunnettua suomalaista, jotka antavat maksutta panoksensa eri varainkeruutempauksiin. He ovat mukana mm. klinikkavierailuilla sekä erilaisissa yritys- ja yleisötapahtumissa. Kummien Kummina toimii Teemu Selänne, jonka mukaan yhdistyksen tunnus, Teemu-nalle, on nimetty. Käytännön työstä vastaa Lastenklinikoiden Kummit ry:n toimistoväki Helsingissä. Kampanjakeräysten ohessa huomattava osa Kummit ry:n keräyspotista muodostuu suorista lahjoituksista, testamenteista sekä erilaisista yritysyhteistyösopimuksista.

Miksi Kummeja tarvitaan ja mitä avulla on saatu aikaiseksi?

Lahjoitukset – osallistumalla autat

Lahjoitusmahdollisuudet löytyvät osoitteesta www.kummit.fi/lahjoita. Lahjoitukset voi suunnata haluttuun kohteeseen. Yleislahjoitukset (eli tiettyyn kohteeseen yksilöimättömät lahjoitukset) jaetaan siten, että 30 % menee Lastentautien tutkimussäätiölle ja jäljelle jäävistä tuloista 2/6 suoritetaan Helsingin Lastenklinikalle ja 1/6 Turun, Tampereen, Oulun ja Kuopion lastenklinikoille. Helsingin suurempi osuus selittyy potilasmäärällä – Helsingin Lastenklinikalla hoidetaan lapsia ympäri Suomen.

Miten Kummien lahjoitukset käytetään ja mikä osuus lahjoituksesta menee esim. henkilöstökuluihin?

Vastikkeettomat lahjoitukset: Kohdennettaessa lahjoitus menee kokonaisuudessaan siihen tarkoitukseen, johon lahjoittaja on sen osoittanut. Sama koskee myös muita vastikkeettomia lahjoitustapoja, kuten esim. puhelin- sekä tekstiviestilahjoitukset (Kummeille tulevan osuuden osalta) ja lipaskeräyslahjoitukset, jotka ohjataan Kummit ry:n sääntöjen määräämässä suhteessa lyhentämättöminä tukikohteisiin. Vastikkeellisista lahjoituksista (esim. näkyvyysvastine) ja muista projektituotoista vähennämme henkilöstö- ja hallintokulut. Tähän kulujäämään lisäämme lahjoitukset, muun varainhankinnan sekä esim. testamenttisaannot. Kummit ry:n henkilöstö- ja hallintokulut ovat vuosien 2010–2018 aikana vaihdelleet n. 14-30 % välillä, riippuen toimintavuoden keräyksistä. Sairaaloille ja Lastentautien tutkimussäätiölle jaetut lahjoitukset ovat vuosien 2010–2018 aikana olleet vuosittain 1,1–2,2 miljoonaa euroa. Koko toimiaikanamme lahjoituksia on tehty n. 36 miljoonan euron edestä. Tarkemmat tuloksemme ja sairaaloille jaetut lahjoitussummat ovat luettavissa vuosikertomuksistamme. Lahjoituksilla mahdollistetuista asioista (esim. laitehankinnat ja tuetut tutkimukset) saat tietoa näiltä sivuilta, Kummien somesta tai ottamalla meihin yhteyttä.

Lähde tukijaksi!

Lahjoituksellasi autat pieniä potilaita.

Yhdessä autamme lastenklinikoita ja lastentautien tutkimustyötä ihmeiden mahdollistamiseksi.