Testamenttilahjoitus

Jaa sivu somessa

Testamentin voit kohdentaa Lastenklinikoiden Kummit ry:n yleiskeräykseen tai tarkemmin rajattuun, haluamaasi kohteeseen, kuten esimerkiksi

 • laitehankintoihin
 • lastentautien tutkimustyöhön
 • lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon
 • potilaiden viihtyvyyteen
 • tietylle osastolle tietyllä lastenklinikalla?

Testamenttilahjoitukset muodostavat erittäin tärkeän osan Kummien välittämästä avusta. Ne ovat Kummeille verovapaita.

Jos testamentin teon käytännön asiat mietityttävät, ole ihmeessä yhteydessä meihin, sillä Lastenklinikoiden Kummit ry antaa testamenttilahjoittajille neuvontaa testamenttiasioissa.

Lisätietoa testamenttilahjoituksista saat soittamalla numeroon (09) 6824 520.

Voit halutessasi myös olla suoraan yhteydessä Kummien toiminnanjohtajaan Anu Rapeliin, soittamalla numeroon 040 149 0032 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Milloin ja miksi testamentti kannattaa tehdä?

On hyvä ottaa selvää siitä, miten perintösi säännönmukaisesti jakautuu, ellei testamenttia ole laadittu. Testamentilla ilmaiset täsmällisesti, mitä juuri Sinä haluat. Testamentti kannattaa tehdä ajoissa, koska se on tehtävä sellaisessa tilassa, että ymmärtää sen merkityksen ja pystyy muodostamaan ja ilmaisemaan oman tahtonsa.

Testamentin on täytettävä tietyt muotovaatimukset ja sen sisällön on oltava mahdollisimman yksiselitteinen, mutta itse sisältö on tekijän itsensä vapaasti päätettävissä. Tärkeää on, että testamentista käy ilmi

 • testamentin saaja tai saajat
 • siirtyvä omaisuus mahdollisimman tarkasti.

Voit lukea lisää myös testamenttioppaastamme.

Testamentin muoto

Pätevän testamentin tekemiseksi tiettyjä muotomääräyksiä on noudatettava tarkoin. Kun oikeaa muotoa noudatetaan, voi testamentin tekijä lähes vapaasti päättää testamenttinsa sisällöstä.

Mitä tulee ottaa huomioon?

 • kirjallinen
 • testamentin tekijän tunnistetiedot
 • testamentin teon päiväys
 • tekijän oma allekirjoitus
 • todistajat yhtä aikaa paikalla
 • todistajien tieto, että kyseessä on testamentti
 • todistajien todistuslausuma
 • todistuksen aika ja paikka
 • todistajien allekirjoitus, asuinpaikka, ammatti

 

Todistajat: Todistajien tulee olla vähintään 15-vuotiaita ja todistajiksi kykeneviä. Puolisoa, lähiomaista tai muuta henkilöä, jolle saattaa olla testamentista hyötyä, ei saa käyttää todistajina. Jos esteellistä henkilöä käytetään todistajana, voidaan testamentti julistaa pätemättömäksi.

 

Malli testamentista

TESTAMENTTI

Minä allekirjoittanut Liisa Orvokki Liinanen (000000-00A) ilmoitan viimeisenä tahtonani, että kuolemani jälkeen kaikki omaisuuteni on menevä yleishyödylliselle Lastenklinikoiden Kummit ry. –järjestölle, joka saa omaisuuteni täyden omistusoikeuden.

Mahdolliset lakiosavaateet Lastenklinikoiden Kummit ry. voi maksaa rahassa.

Helsingissä päivänä kuuta 20

Liisa Liinanen
Liisa Liinanen
Osoite

Varta vasten kutsuttuina, yhtä aikaa läsnäolevina ja esteettöminä todistamme, että sairaanhoitaja Liisa Liinanen on terveellä ja täydellä ymmärryksellä, vapaasta tahdostaan selittänyt yllä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa.

Todistamme myös, että Liisa Liinanen, jonka henkilöllisyyden olemme todenneet (tai henkilökohtaisesti tunnemme), on omakätisesti allekirjoittanut yllä olevan testamentin.

Helsingissä päivänä kuuta 20

Kalle Kallela Maija Maijanen
Kalle Kallela Maija Maijanen
syntymäaika syntymäaika
ammatti ammatti
osoite osoite

Auta lapsia lähelläsi!

Sinä voit tehdä pieniä ihmeitä tukemalla pieniä ihmeitä!

Autamme pieniä potilaita kaikilla Suomen lastenklinikoilla ja tuemme korkeatasoista lastentautien tutkimustyötä.