Lahjoituslomake

Täytä tässä lahjoituslaskulomake ja auta pieniä potilaita lähelläsi!

Lastenklinikoiden Kummit ry tukee Suomen viittä yliopistollista lastenklinikkaa Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä, rahoittaa kehitys- ja tutkimustyötä sekä parantaa potilaiden viihtyvyyttä sairaala-aikana. Kummit osallistuvat myös aktiivisesti työhön lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi. Suomessa kaikkien erikoissairaanhoitoa tarvitsevien lasten hoito on keskitetty näille viidelle yliopistolliselle lastenklinikalle/-sairaalaan, jotka kaikki ovat Kummien tukikohteita.

Voit lukea tukikohteistamme lisää myös täällä.

Yli 1000 €:n lahjoituksen voit halutessaan kohdentaa alueellisesti (Oulu, Kuopio, Tampere, Turku tai Helsinki) tai tiettyyn Kummien tekemään työn osa-alueeseen (laitehankinnat, potilasviihtyvyys, lastentautien tutkimus tai lasten ja nuorten mielenterveys valitsemalla Cool Kids -hankkeen tai lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon). 

Myös yleislahjoitus on aina hyvä valinta, sillä se menee kaikkeen siihen työhön, jota sairaalat ja tutkimus eniten tarvitsevat.

Lastenklinikoiden Kummit ry kiittää tuestasi!