Lahjoituslomake

Täytä tässä lahjoituslaskulomake ja auta pieniä potilaita lähelläsi!

Lastenklinikoiden Kummit ry tukee Suomen viittä yliopistollista lastenklinikkaa Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä, rahoittaa kehitys- ja tutkimustyötä sekä parantaa potilaiden viihtyvyyttä sairaala-aikana. Suomessa kaikkien erikoissairaanhoitoa tarvitsevien lasten hoito on keskitetty näille viidelle yliopistolliselle lastenklinikalle/-sairaalaan, jotka kaikki ovat Kummien tukikohteita. Kummit osallistuvat myös aktiivisesti työhön lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi.

Yli 1000 €:n lahjoituksen voit halutessaan kohdentaa alueellisesti (Oulu, Kuopio, Tampere, Turku tai Helsinki) tai tiettyyn Kummien tekemään työn osa-alueeseen (laitehankinnat, potilasviihtyvyys, lastentautien tutkimus tai lasten ja nuorten mielenterveys valitsemalla Cool Kids -hankkeen tai lasten ja nuorten psykiatrisen hoidon). 

Myös yleislahjoitus on aina hyvä valinta, sillä se menee kaikkeen siihen työhön, jota sairaalat ja tutkimus eniten tarvitsevat.

Lastenklinikoiden Kummit ry kiittää lämpimästi tärkeästä tuestasi!