Mitä Kummit tekee?

Lastenklinikoiden Kummit ry – yhdessä teemme ihmeitä
 

Lastenklinikoiden Kummit ry on 1993 perustettu hyväntekeväisyysjärjestö, joka tukee Suomen viittä yliopistollista lastenklinikkaa, kehitys- ja tutkimustyötä sekä parantaa potilaiden viihtyvyyttä sairaala-aikana. Viime vuosina yhdistys on tukenut merkittävin panoksin lasten ja nuorten mielenterveystyötä. Koko toimiaikanaan Lastenklinikoiden Kummit ry on tehnyt lahjoituksia n. 36 miljoonan euron edestä. 
www.kummit.fi 
www.facebook.com/lastenklinikoidenkummit

 

Huipputuloksia nykyaikaisilla hoitolaitteilla.  

Suomessa lapsilla on mahdollisuudet parantua vaikeistakin sairauksista. Tähän ovat vaikuttaneet korkeatasoiset tutkimus- ja hoitomenetelmät sekä näiden kehitystä ja hankintaa taloudellisesti tukeneet yksityiset ja viralliset tahot. Korkean tason säilyttäminen edellyttää toimenpiteitä. Sairaaloiden budjettivarat eivät riitä kaikkien tarpeellisten laitteiden hankintaan, vaan apua tarvitaan jatkuvasti. Hoitolaitteet ovat käyttötavaraa, ja niiden säännöllinen huoltaminen sekä tarpeen tullen vaihtaminen on välttämätöntä. Kummit ry:n tuella avustetaan lastensairaaloita ylläpitämään parasta mahdollista laitekantaa. Yhdistyksen välittämillä lahjoituksilla on hankittu mm. keskoskaappeja, kuljetuskehtoja, infuusioautomaatteja (potilaiden lääkeannostelua varten), potilasvalvontalaitteita, O-kaari-kuvannuslaitteisto hyödynnettäväksi erittäin vaativissa lastenkirurgissa toimenpiteissä, skolioosileikkaustaso sekä  sydänultraäänilaite, jonka avulla kirurgit ja kardiologit pystyvät arvioimaan leikkaustarpeen ilman avoleikkausta ja suunnittelemaan operaation jo etukäteen, mikäli leikkaus koetaan tarpeelliseksi. Erittäin tarpeellisten suurten laitehankintojen joukossa on ollut myös ambulanssiin asennettava mobiili ECMO-laitteisto, joka mahdollistaa kehon ulkoisen happeuttamisen, kun potilas kärsii esimerkiksi hengityksen tai verenkierron vaikeasta vajaatoiminnasta – kyseessä on ensimmäinen vastaavanlainen laite Suomessa.

Lisää tietoa hoitolaitteiden hankinnasta sekä lastenklinikoiden laitetarvelistat

                        

Viihtyvyys sairaala-aikana tärkeä osa paranemisprosessia.  
 

Kummit ry. pyrkii kaikin mahdollisin tavoin helpottamaan lastenklinikoiden potilaiden oloa sairaalassa. Monet pienistä potilaista joutuvat viettämään lastenklinikoilla pidempiä aikoja kuin omissa kodeissaan, pahimmillaan jopa vuosia. Näin ollen hoitokeinojen sekä hoitolaitteiston parantamisen ohella onkin tärkeää, että lastenklinikoiden osastoista saadaan tehtyä viihtyisiä potilaille. Kummit ry:n varoilla lastenklinikoille hankitaan virikkeitä erilaisista peleistä kirjoihin ja televisioista pelikonsoleihin. Tämän lisäksi odotustiloja ja potilashuoneita sisustetaan viihtyisämmiksi. Tärkeä osa potilaiden viihtymistä ovat myös Kummivierailut kaikilla lastenklinikoilla. Vanhemmille järjestettävien hemmottelupäivien avulla pyritään puolestaan auttamaan heidän jaksamistaan sairasvuoteen äärellä. Kummien omien tapahtumien (Elämä Lapselle yms.) ohessa potilasperheet pääsevät yhteistyökumppanien avulla kutsuvieraina mukaan moniin eri viihtyvyystapahtumiin.

Lisää tietoa potilaiden viihtyvyydestä.
 
                     

Lastentautien tutkimustyöllä tuodaan turvaa tulevaisuuteen.  

Tukemalla lastentautien tutkimustyötä ja hoitohenkilöstön koulutusta voidaan kehittää lapsipotilaille tehokkaampia, turvallisempia ja kivuttomampia tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä. Nykyään monet vakavistakin sairauksista ovat kukistettavissa juuri tutkimustyön ansiosta. Noin puolet Lastentautien tutkimussäätiön vuosittain jakamista tutkimusapurahoista tulee Lastenklinikoiden Kummeilta. Viime vuosien aikana Kummit ry:n tukea tutkimustyöhön on jaettu mm. seuraaviin osa-alueisiin: lasten selkärankasairaudet, äidin raskausajan ravitsemus, lääkehoidon vaikuttavuus lastenreumassa, virusinfektiot ja astma, lasten maksansiirrot, aivojen sähköisen toiminnan varhaiskehitys, bronkioliitti, välikorvatulehduksen hoito, mielenterveysongelmien varhaistunnistus, mykobakteeri-infektio, Kallmann-oireyhtymä, lapsuuden leukemiahoitojen vaikutukset poikien sukupuoliseen kehitykseen, lasten osteoporoosi, Suomeen adoptoitujen lasten terveydentila, lasten akuutin leukemian syntymekanismit, lasten munuaissairaudet, diabeteksen vaikutus sikiön keuhkoihin; käytöshäiriöisten lasten muisti, uni ja hoidon kehittäminen; pienipainoisten riskilasten toimintakyky, äiti-lapsi-suhteen vahvistaminen.

Lisää tietoa lastentautien tutkimustyön tukemisesta.

Tutkimusapurahat 2016-2019 
 
                      

Tehokasta toimintaa lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi.  

Viime vuosien aikana suomalaisessa yhteiskunnassa on kohdattu karmaisevia esimerkkejä siitä, mihin lasten ja nuorten mielenterveysongelmat voivat pahimmillaan johtaa. Nyt tarvitaan toimia – niin täsmällistä hoitoa oireileville kuin proaktiivista vaikuttamista lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi tulevaisuuden osalta. Nuorten mielenterveyden häiriöt ovat valitettavan yleisiä. Niistä kärsii jopa 20 % nuorista, ja näin ollen ne ovat keskeinen terveysuhka nyky-yhteiskunnassamme. Kummit ry panostaa merkittävästi työhön lasten ja nuorten mielenterveysongelmia vastaan, niin valistuskampanjoiden kuin hoidon tukemisen muodoissa. Osana tätä on myös valistustyö koulukiusaamisen kitkemiseksi sekä koulukiusaamista käsittelevän tutkimustyön rahoittaminen.

Lisää tietoa mielenterveystyön tukemisesta

 
Tapahtumat ja kampanjat Kummien varainkeruun ytimessä.
 
Lastenklinikoiden Kummit ry:n varainkeruun perusta on yhdistyksen monipuolisissa toiminnoissa ja ennen kaikkea tapahtumissa, joissa ovat mukana niin yritykset, yhteisöt kuin yksityiset henkilöt. Kummit-tapahtumia järjestetään televisiokonserteista urheilukilpailuihin – tapahtumaperheen helmenä on syksyisin järjestettävä Elämä Lapselle -konsertti, joka on yksi Suomen tunnetuimmista viihdetapahtumista. Kummeihin kuuluu yli 400 viihde-, urheilu-, kulttuuri- ja liike-elämän tunnettua suomalaista, jotka antavat maksutta panoksensa eri varainkeruutempauksiin. He ovat mukana mm. klinikkavierailuilla sekä erilaisissa yritys- ja yleisötapahtumissa. Kummien Kummina toimii Teemu Selänne, jonka mukaan yhdistyksen tunnus, Teemu-nalle, on nimetty. Käytännön työstä vastaa Lastenklinikoiden Kummit ry:n toimistoväki Helsingissä. Kampanjakeräysten ohessa huomattava osa Kummit ry:n keräyspotista muodostuu suorista lahjoituksista, testamenteista sekä erilaisista yritysyhteistyösopimuksista.

Lisää Kummeista

 
Lahjoitukset – osallistumalla autat.

Lahjoitusmahdollisuudet löytyvät osoitteesta www.kummit.fi/lahjoita. Lahjoitukset voi suunnata haluttuun kohteeseen. Yleislahjoitukset (eli tiettyyn kohteeseen yksilöimättömät lahjoitukset) jaetaan siten, että 30 % menee Lastentautien tutkimussäätiölle ja jäljelle jäävistä tuloista 2/6 suoritetaan Helsingin Lastenklinikalle ja 1/6 Turun, Tampereen, Oulun ja Kuopion lastenklinikoille. Helsingin suurempi osuus selittyy potilasmäärällä – Helsingin Lastenklinikalla hoidetaan lapsia ympäri Suomen.
 

Miten Kummien lahjoitukset käytetään ja mikä osuus lahjoituksesta menee esim. henkilöstökuluihin?

Vastikkeettomat lahjoitukset: Kohdennettaessa lahjoitus menee kokonaisuudessaan siihen tarkoitukseen, johon lahjoittaja on sen osoittanut. Sama koskee myös muita vastikkeettomia lahjoitustapoja, kuten esim. puhelin- sekä tekstiviestilahjoitukset (Kummeille tulevan osuuden osalta) ja lipaskeräyslahjoitukset, jotka ohjataan Kummit ry:n sääntöjen määräämässä suhteessa lyhentämättöminä tukikohteisiin. Vastikkeellisista lahjoituksista (esim. näkyvyysvastine) ja muista projektituotoista vähennämme henkilöstö- ja hallintokulut. Tähän kulujäämään lisäämme lahjoitukset, muun varainhankinnan sekä esim. testamenttisaannot.  Kummit ry:n henkilöstö- ja hallintokulut ovat vuosien 2010–2017 aikana vaihdelleet n. 14-30 % välillä, riippuen toimintavuoden keräyksistä. Sairaaloille ja Lastentautien tutkimussäätiölle jaetut lahjoitukset ovat vuosien 2010–2017 aikana olleet vuosittain 1,1–2,2 miljoonaa euroa. Koko toimiaikanamme lahjoituksia on tehty n. 35 miljoonan euron edestä. Tarkemmat tuloksemme ja sairaaloille jaetut lahjoitussummat ovat luettavissa vuosikertomuksistamme. Lahjoituksilla mahdollistetuista asioista (esim. laitehankinnat ja tuetut tutkimukset) saat tietoa näiltä sivuilta, Kummien somesta tai ottamalla meihin yhteyttä.

 

Miksi Kummeja tarvitaan?

Mitä avulla on saatu viime vuosina aikaiseksi?

Lue lisää: Laitehankintoja ja tuettuja tutkimuksia vuodelta 2016

 

____________________________

 

KUMMIEN VUOSIKERTOMUKSIA

 

Vuosikertomus 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuosikertomus 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuosikertomus 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuosikertomus 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuosikertomus 2015

 

 

Vuosikertomus 2016

 

 

Vuosikertomus 2017

 

 

Vuosikertomus 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tietosuojaseloste