Tukemalla lastentautien tutkimustyötä ja hoitohenkilöstön koulutusta voidaan kehittää lapsipotilaille tehokkaampia, turvallisempia ja kivuttomampia tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä. Lastenklinikoiden Kummit on yksi Lastentautien tutkimussäätiön merkittävimmistä tukijoista, ja vuosittain Kummien rahoituksella tuetaan noin kymmentä eri lastentautien tutkimusprojektia.

Tuen tavoitteena on entistä tehokkaampien, turvallisempien ja kivuttomampien tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden kehittäminen lapsipotilaiden auttamiseksi.

Tutkimustyö on muuten juuri se osa-alue, jota tukemalla tehdään suurimmat harppaukset pienten potilaiden huippuhoidon takaamiseksi tulevaisuudessa.

Miten tukea Tutkimussäätiötä?

Ne tulot, joita ei ole erityisesti kohdennettu tiettyyn kohteeseen jaetaan siten, että 30 % menee Lastentautien tutkimussäätiölle ja jäljelle jäävä potti jaetaan viiden lastenklinikan kesken. Tukijoiden on mahdollista kohdentaa lahjoitus myös suoraan tutkimussäätiölle. Lahjoitukset ohjataan täysin lyhentämättöminä kohteisiinsa. Lastentautien tutkimustyötä voi tukea Kummien kautta esimerkiksi rahalahjoituksin/testamentein:

Tilinumerot:

  • Nordea FI57 1573 3000 0350 05
  • Aktia 405511-210347
  • OKO 578038-210741
  • Ålandsbanken 660100-3115359
  • Sampo Pankki 800014-70245235

Lisätietoja:

Anu Rapeli, [email protected], 040 149 0032

Tutkimusapurahat vuosilta 2016–2023

Lastenklinikoiden Kummirahaston apurahat vuodelle 2023

Dos. Emmi Helle, Helsinki, 40 000 € (2-vuotinen hankeapuraha)

Äidin terveys ja jälkeläisen synnynnäinen sydänvika.

LT Mervi Hyvönen, Helsinki, 10 000 €

Synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien geenikorjaus.

LT Lauri Ivaska, Turku, 40 000 € (hankeapuraha)

Hinkuyskärokotteet ja hiipuva immuniteetti.

Dos. Eliisa Kekäläinen, Helsinki, 90 000 € (2-vuotinen hankeapuraha)

Kantasolusiirron jälkeinen immuunijärjestelmän toipuminen.

Kliinisen biomekaniikan dos. Juha-Pekka Kulmala, Helsinki, 40 000 € (2-vuotinen hankeapuraha)

Robottipuvulla harjoittelun vaikutukset kävelyyn CP-vammaisilla lapsilla.  

LT Niko Paalanne, Oulu, 90 000 € (2-vuotinen apuraha)

Elämän alun antibiootit ja lapsen terveys.

Professori Ville Peltola, Turku, 30 000 € (hankeapuraha)

Lasten antimikrobihoitojen kohdentaminen uusien biomarkkereiden avulla.

Dos. Ulla Sankilampi, Kuopio, 50 000 € (hankeapuraha)

Yksisoluanalytiikka imeväisen immunologian kypsymisessä.

Dos. Pauliina Utriainen, Helsinki, 40 000 € (2-vuotinen hankeapuraha)

Lapsuusiän leukemian luustovaikutukset – kudostason mekanismit.

Lastenklinikoiden Kummirahaston apurahat vuodelle 2022

LT Outi Aikio, Oulu, 70 000 € (3-vuotinen hankeapuraha)

Parasetamoli pienen keskosen hoidossa.

Professori Eeva Aronen, Helsinki, 120 000 € (3-vuotinen hankeapuraha)

Stressi ja hyvinvointi lastenpsykiatrisilla potilailla ja verrokeilla.

Dos. Otto Helve, Helsinki, 60 000 € (2-vuotinen hankeapuraha)

Keisarileikkaus ja suoliston mikrobiomi.

Professori Tuomas Jartti, Oulu,  60 000 € (2-vuotinen hankeapuraha)

Astman kehityksen estäminen korkean riskin lapsilla.

Dos., erikoislääkäri Johanna Lempainen, Turku, 60 000 € (3-vuotinen hankeapuraha)

Tyypin 1 diabeteksen patogeneesi – prediktio ja tautipolkujen karakterisointi.

Lastenklinikoiden Kummirahaston apurahat vuodelle 2021

LT Miika Arvonen, Kuopio, 20 000 €

Lapsen hengitysvaikeutta visualisoivan 3D-tulostetun simulaattorin käyttö opetuksessa ja hengitystä tunnistavien algoritmien kehittämisessä. 

LT Liisa Järvelä, Turku, 35 000 €

Myöhäisvaikutukset akuutin lymfoblastileukemian korkeariskiryhmän lääkehoitoa saaneille lapsilla ja nuorilla. 

Prof. Kaija-Leena Kolho, Helsinki, 10 000 €

Lasten krooninen tulehduksellinen suolistosairaus, IBD.

LKT, prof. Vineta Fellman, Helsinki, 60 000 € (monivuotinen hankeapuraha)

Vastasyntyneiden mitokondriaalisen kompleksi 3 -taudin mekanismien ja hoitomahdollisuuksien selvittäminen. 

LT, dos. Tuure Kinnanen, Kuopio, 20 000 € (monivuotinen hankeapuraha)

Veren ja nivelnesteen immunologiset muutokset lastenreuman tautiaktiivisuuden ja hoitotuloksen ennustekijöinä. 

Dos. Samppa Ryhänen, Helsinki, 40 000 € (monivuotinen hankeapuraha)

TOM1-mutaation aiheuttama immuunivajeoireyhtymä.

Prof., LT, HLL Riitta Seppänen-Kaijansinkko, Helsinki, 40 000 € (monivuotinen hankeapuraha)

3-ulotteisen luusyöpäkudosmallin kehittäminen ja tutkiminen tulevaisuuden hoitojen parantamiseksi lapsilla ja nuorilla.

Dos. Pauliina Utriainen, Helsinki, 40 000 € (monivuotinen hankeapuraha)

Lapsuusiän leukemian luustokomplikaatiot – kudostason mekanismit.

LT, dos. Helena Virtanen, Turku, 40 000 € (monivuotinen hankeapuraha)

Kohdunsisäisten altistusten ja varhaiskehityksen yhteys poikien myöhempään lisääntymisterveyteen.

LKT Raimo Voutilainen, Kuopio, 40 000 €

Vastasyntyneen hiusanalyysi sikiöajan aineenvaihdunnan ja altistuksen arvioinnissa.

Lastenklinikoiden Kummirahaston apurahat vuodelle 2020

Joonas Haapasalo, Tampere, Lastentaudit ja hematologia 17 500 €

Aivokasvainten geneettiset muutokset ja kliininen sovellettavuus.

Pirjo Isohanni, Helsinki, Lastenneurologia 90 000 € (3-vuotinen hankeapuraha)

Geenitiedon mahdollisuudet lasten etenevissä neurologisissa sairauksissa.

Andreina Kero, Turku, Lastentaudit: hematologia 7500 €

Kilpirauhassairauksien vaikutukset kardiovaskulaarisairauksiin ja kuolleisuuteen lastensyövän jälkeen Pohjoismaissa.

Tanja Kuiri-Hänninen, Kuopio, Lastentaudit: endokrinologia 10 000 €

Imeväisiän sukupuolihormonierityksen eli minipuberteetin merkitys lapsuus- ja nuoruusiässä.

Vilhelmiina Parikka, Turku, Lastentaudit: neonatologia 40 000 €

Mesenkymaaliset kantasolut vastasyntyneen aivovaurion korjaajina.

Olli Pitkänen-Argillander, Helsinki, Lastentaudit: kardiologia 20 000 €

Yksikammioista sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten liikuntareseptitutkimus.

Anna Pärtty, Turku, Lastentaudit: neonatologia 12 500 €

Lapsen varhaisten tekijöiden vaikutus tarttumattomien tautien sairastumisriskiin sekä suolistomikrobiston kehitykseen.

Taisto Sarkola, Helsinki, Lastentaudit: kardiologia 20 000 €

Lasten sydämen ja verisuonten kehitys.

Tommi Tolmunen, Kuopio, Muu erikoisala 45 000 €

Nuorten päihteiden käytön varhainen tunnistaminen ja hoito sekä elimistön systeemiset muutokset psyykkisissä sairauksissa.

Lastenklinikoiden Kummirahaston apurahat vuodelle 2019

Maria Hurskainen, Helsinki, Lastentaudit: neonatologia 40 000 €

Valkosolujen rooli keskosten keuhkovaurion synnyssä ja paranemisessa.

Marie-Kaarin Korhonen, Tampere, lastenpsykiatria 7500 €

Kehityspolkuja aikuisuuteen.

Silja Kosola, Helsinki, Lastentaudit: muu pediatria 20 000 €

Sujuva sairauden hoidon siirtyminen lapsuudesta aikuisuuteen.

Johanna Lempainen, Turku, Lastentaudit: endokrinologia ja diabetologia 25 000 €

Monosyytit tyypin 1 diabeteksen patogeneesissa.

Tiina Ojala, Helsinki, Lastentaudit: kardiologia 40 000 € (Kummisäätiön apurahaosuus 25 000 €)

Lasten kajoamattoman sydänkuvantamisen kehittämishanke.

Mika Rämet, Oulu, Lastentaudit: neonatologia 40 000 €

Ennenaikaisen synnytyksen syyt.

Lisäksi: Lasten ja nuorten mielenterveyteen (tutkimukseen) osoitettu 45 000 €, johon kartoitetaan erillinen kohde.

Lastenklinikoiden Kummirahaston apurahat vuodelle 2018

Petteri Hovi, THL, Lastentaudit: endokrinologia ja diabetologia 20 000 €

Keskosesta aikuiseksi; ennenaikaisesti syntyneiden nuorten aikuisten sydän- ja verisuonitautiriskitekijät, luuston terveys, kognitiivinen suoriutuminen.

Hanna Huopio, Itä-Suomen yliopisto,endokrinologia ja diabetologia 20 000 €

Synnynnäinen hyperinsuliini Suomessa.

Pirjo Isohanni, HYKS, Lastenneurologia 60 000 €

Lasten akuutti lymfaattinen leukemia – mikä altistaa vinkristiinineuropatialle.

Timo Lakka, Itä-Suomen yliopisto, Lastentaudit: endokrinologia ja diabetologia 40 000€

Tyypin 2 diabeteksen ja verenkiertoelinsairauksien riskin varhainen tunnistaminen ja ehkäisy lapsuudesta lähtien.

Petri Kulmala, Oulun yliopisto, Lastentaudit: allergologia ja immunologia 20 000 €

Ruoka-allergian epigeneettiset ja immunologiset mekanismit.

Keijo Viiri, Tampereen yliopisto, Lastentaudit: gastroenterologia 60 000 €

Epigeneettiset häiriöt ohutsuolen kantasolujen erilaistumisessa keliakin taustalla: uutta diagnostiikkaa ja hoitoa lasten keliakiaan.

Pauliina Utriainen, Helsingin yliopisto, Lastentaudit: hematologia ja onkologia 10 000 €

Lapsuusiän leukemian vaikutukset luuston terveyteen.

Kati Markula-Patjas, Tampereen yliopisto, Lastentaudit: reumatologia 7500 €

Biomarkkerit lastenreumassa.

Kristiina Nordfors, Tampere / University of Toronto, Lastentaudit: hematologia ja onkologia 40 000 €

Uusia hoitomuotoja lasten aivokasvaimissa.

Vilhelmiina Parikka, Turku / Harvard Medical School, Lastentaudit: neonatologia 40 000 €

Kantasoluhoito ja keskosen keuhkot.

Lastenklinikoiden Kummirahaston apurahat vuodelle 2017

Leena Haataja, TYKS, Lastentaudit: neonatologia 50 000 €

Pikkukeskosten aivojen kuvantamislöydökset ja toimintakyky 13 vuoden iässä.

Kirsi Jahnukainen, HYKS, Lastentaudit 60 000 €

Lapsisyöpäpotilaiden hedelmällisyyden säilyttäminen: mekanismeista kliiniseen käytäntöön.

Katri Lindfors, Tampereen yliopisto, Lastentaudit: gastroenterologia 40 000 €

Lapsuusiän keliakialle altistavat geneettiset tekijät.

Juulia Paavonen, Helsingin yliopisto, Lastenpsykiatria 20 000 €

Lasten unihäiriöiden seurantatutkimus.

Marjo Renko, Oulun yliopisto, Lastentaudit: infektiosairaudet 40 000 €

PFAPA-projekti: PFAPA on lapsilla esiintyvä oireyhtymä, jossa lapsi saa säännöllisesti noin kuukauden välein korkean 3-5 päivää kestävän kuumeen.

Raimo Voutilainen, Itä-Suomen yliopisto, Lastentaudit: endokrinologia ja diabetologia 40 000 €

Hiusten steroidiprofiili ja metabolinen riski.

Emmi Helle, HYKS, Lastentaudit: kardiologia 10 000 €

Synnynnäisten sydänvikojen genetiikka.

Kristiina Nordfors, TAYS, Lastentaudit: hematologia ja onkologia 7500 €

Lasten aivokasvaimien biologinen tausta.

Heli Salmi, Helsingin yliopisto, Lastentaudit: muu pediatria 5000 €

Lasten ensihoitotehtävät: väestöpohjainen tutkimus.

Lastenklinikoiden Kummirahaston apurahat vuodelle 2016

Emmi Helle, Stanford University, Lastentaudit: kardiologia 30 000 €

Kaksipurjeisen aorttaläpän genetiikka

Heli Salmi, Hki, Lastentaudit: muu pediatria 5000 €

Lasten ensihoitotehtävät: väestöpohjainen tutkimus

Pirjo Isohanni, Hki, Lastenneurologia 15 000 €

Lasten perinnölliset polyneuropatiat ja spastiset parapareesit

Timo Lakka, Itä-Suomen yliopisto, Lastentaudit: endokrinologia ja diabetologia 24 000 €

Metabolisen oireyhtymän, tyypin 2 diabeteksen ja ateroskleroottisten valtimotautien varhainen tunnistaminen lapsilla ja nuorilla

Outi Mäkitie, Hki, Lastentaudit: endokrinologia ja diabetologia 20 000 €

Lasten metaboliset luustosairaudet

Andre Sourander, Tku, Lastenpsykiatria 20 000 €

Internetin ja puhelimen avulla toteutettava lapsuusiän ahdistusongelmien perhekeskeinen hoito-ohjelma

________

Lastenklinikoiden Kummirahaston apurahoja viime vuosilta

Tero-Pekka Alastalo, Hki, Lastentaudit: kardiologia, 40 000 €

Keuhkoverenkiertohäiriöiden molekyyligenetiikka

Eeva Ekholm, Tku, Lastenpsykiatria, 26 900 €

Äiti-lapsi-suhteen vahvistaminen

Santtu Heinonen, Tku, Lastentaudit: infektiosairaudet, 10 000 €

Nationwide Children’s Hospital, Columbus, Ohio, USA

RSV infection immunologia lapsilla

Timo Jahnukainen, Hki, Lastentaudit: nefrologia, 20 000 €

TINU-oireyhtymän syntymekanismi ja ennuste

Kaija-Leena Kolho, Hki, Lastentaudit: gastroenterologia, 20 000 €

Lasten kroonisten tulehduksellisten suolistosairauksien hoidon parantaminen

Tarja Linnankivi, Hki, Lastenneurologia, 22 000 €

Lapsuusiän geneettiset epilepsiat

Olli Lohi, Tre, Lastentaudit: hematologia ja onkologia, 60 000 € (3-vuotinen apuraha 20 000 €/vuosi)

Lasten akuutin leukemian syntymekanismit

Outi Mäkitie, Hki, Lastentaudit: endokrinologia ja diabetologia, 30 000 €

Lasten osteoporoosi

Terhi Tapiainen, Ou, Lastentaudit: infektiosairaudet, 40 000 €

Lasten virtsatieinfektioiden hoito ja ehkäisy

Mervi Taskinen, Hki, Lastentaudit: hematologia ja onkologia, 40 000 €

Anemian, immunopuutoksen ja maligniteettien etiologia ja patogeneesi rusto-hiushypoplasiassa

Johanna Uusimaa, Ou, Lastentaudit: muu pediatria, 20 000 €

Lapsuusiän mitokondriotaudit ja lääkkeiden mitokondriotoksisuus

Lähde tutkimustyön tukijaksi!

Lahjoituksellasi autat pieniä potilaita.

Yhdessä autamme lastenklinikoita ja lastentautien tutkimustyötä ihmeiden mahdollistamiseksi.