Uusimmat artikkelit

Lasten ja nuorten tulevaisuuden terveys päätöksenteon keskiöön

Sunnuntaina Suomeen valitaan uusi eduskunta ja haluamme myös Kummeilta lähettää tuleville päättäjille terveisiä hyvien päätösten tueksi. Lasten ja nuorten terveydenhuolto tarvitsee riittävästi tuetun toimintaympäristön, jotta laadukas ja potilasta huomioiva hoito on mahdollista kaikille lapsille Suomessa.
Pysyäksemme lasten terveydenhuollon huippumaana, on syytä pitää mielessä, että monisyinen ja aikaa vievä tutkimustyö on ainoa keino taata uusien hoitomenetelmien sekä potilaskohtaisen hoidon kehitys tulevaisuudessa. Lasten ja nuorten mielenterveystyön resurssit ovat Suomessa riittämättömät ja usein myös hoidon koordinoinnissa eri tahojen välillä on haasteita, joihin on haettava aktiivisesti ratkaisuja. Lasten terveyden tekijöitä tarvitaan.

Kun lapsi sairastuu vakavasti missä päin tahansa Suomessa, häntä hoidetaan yliopistollisessa lastensairaalassa. Nämä vaativan erikoissairaanhoidon osaamisyksiköt tulee pitää toimintakykyisinä ja luoda kehittämismahdollisuuksia tulevaisuudessakin. Kummit toimii yliopistollisten lastensairaaloiden tukena lasten ja nuorten parhaan mahdollisen hoidon hyväksi. Luomme kehityshankkeiden kautta uusia rakenteita eri yksiköiden välille ja tuemme tiedon välittämistä. Emme pysty tähän organisaationa yksin, vaan tarvitsemme ympärillemme laajat lasten terveyden tukijoukot. Päättäjänäkökulmasta tämä tarkoittaa myös hyvien olosuhteiden luomista järjestötoiminnan mahdollistamiseksi. Suomalaisen yhteiskunnallisen toimintaympäristön ja lainsäädännön tulisi edistää järjestöjen varainhankinnan toimivuutta sekä taata kansalaisille ja yrityksille mahdollisuus osallistumiseen ja omille arvoilleen sopivaan lahjoittamiseen. Lahjoitustoiminnan tuki on saatava Suomessa kansainväliselle tasolle niin yksilön kuin yrityksenkin näkökulmasta – lahjoittamista tukevan verovähennysoikeuden laajentaminen sekä järjestöjen arvonlisäverotuksen keventäminen olisivat ensimmäisiä konkreettisia toimia tällä suomalaista lahjoituskulttuuria kehittävällä polulla.

Lastenklinikoiden Kummit täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Juhlimme yhdessä tukijoidemme kanssa tekemällä töitä tärkeän kohteemme – lasten terveyden – hyväksi. Suomalainen, laadukas terveydenhuolto vaatii jatkuvasti kehitystyötä ja tutkimusta, jotta löydetään uusia menetelmiä, teknologioita ja taustamuuttujia niin sairauksien ennaltaehkäisyyn, terveyden ylläpitämiseen kuin sairauksien hoitoonkin. Vuosien varrella Kummien yhteistyö yliopistollisten lastensairaaloiden kanssa on hioutunut saumattomaksi: sairaaloiden tarpeita kartoitetaan jatkuvasti vaikuttavimpien kohteiden löytämiseksi. Kummien tukea käytetään siellä, missä yliopistolliset lastensairaalat ja tutkimus sitä kulloinkin eniten tarvitsevat. Toimintavuodet ovat saattaneet Kummien työn tueksi laajat tukijoukot; mukana ovat olleet yksityishenkilöt, yhteisöt ja yritykset. Mediakumppaneiden ohella Kummivaikuttajien, eli julkisuudesta tuttujen henkilöiden, vankkumaton tuki on tuonut paljon näkyvyyttä tärkeälle asialle.

Haluamme tukiohjelmillamme – lastensairaaloiden innovaatiohankkeilla ja laitehankinnoilla, potilasviihtyvyydellä, lastentautien tutkimuksella sekä mielenterveystyöllä – pohjustaa tulevien sukupolvien parasta mahdollista hoitoa ja tukea lasten terveyttä Suomessa monipuolisesti. Poliittisen päätöksenteon tulisi kuitenkin taata lasten – Suomen tulevaisuuden, terveydelle paras mahdollinen perusta.

Tule mukaan lahjoittajaksi

Lähde mukaan pienten potilaiden tukijoukkoihin lahjoittamalla.

Jaa tämä sivu somessa

Tärkeän asian välittäminen eteenpäin on aina hyvä ajatus. Tästä voit sen tehdä! ♥