Auta ahdistuneisuudesta kärsiviä lapsia ja nuoria

Lahjoita lasten ja nuorten mielenterveystyöhön

Yrityksille

Mielen tila -kampanjan avulla kerätään varoja lasten ja nuorten mielenterveyden hoitoon Suomessa

 

Lastenklinikoiden Kummien yksi tärkeimmistä tehtävistä on lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen. Tälle avulle on Suomessa jatkuvasti kasvavaa tarvetta, minkä vuoksi Mielen tila -kampanjan avulla rahoitetaan erilaisia mielenterveyden tukiprojekteja valtakunnallisesti.

Mielen tila -kampanjan tukikohteisiin kuuluu esimerkiksi lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoito, traumatietoisuuden lisääminen sekä muita mielenterveyden tukiprojekteja.

Kampanjaan lahjoitetut tuotot käytetään näyttöön perustuvien menetelmien valtakunnalliseen jalkauttamiseen, hoitomenetelmien kehittämiseen sekä lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen.

 

Miltä lapsen tai nuoren ahdistus voi tuntua? Katso alta Mielen tila -kampanjavideomme!

 

 

 

Kummit pienten mielien asialla

Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan 0–17-vuotiaita hieman päälle miljoona, joista n. 20 % prosenttia kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Yleisin näistä häiriöistä on jokin ahdistuneisuushäiriö, jota esiintyy n. 610 %:lla.

Tämä tarkoittaa sitä, että elämää rajoittava ahdistuneisuus koskettaa jopa 100 000 lapsen ja nuoren elämää päivittäin.

Kun ongelmaan ei tartuta ajoissa, voi ahdistus johtaa pahimmillaan vakavampiin ongelmiin, kuten sosiaaliseen eristäytymiseen, päihdeongelmiin ja vakavampiin mielenterveyden häiriöihin.

Lasten ja nuorten ahdistuneisuutta voidaan kuitenkin hoitaa tehokkaasti tarjoamalla apua oikeaan aikaan. Kummien lanseeraaman Mielen tila -kampanjan avulla maailmalla käytetty ja näyttöön perustuva Cool Kids -hoito-ohjelma ja muut näyttöön perustuvat menetelmät tuodaan kaikille viidelle Kummien tukemalle lastenklinikalle ympäri Suomen.

Cool Kids -hoito-ohjelma on saanut maailmalla loistavia tuloksia aikaan. Tutkimusten mukaan 12 kuukauden kuluttua 75 % Cool Kids -hoitoa saaneista 7–17-vuotiaista lapsista ja nuorista on päässyt eroon ensisijaisesta ahdistuneisuushäiriöstään ja noin 50 % on päässyt eroon kaikista heillä todetuista mielenterveyden häiriöistä. (Rapee et al., 2017).

Cool Kids -hoito-ohjelman toteutus tehdään yhteistyössä lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden sekä HUSin kanssa. Hankkeen avulla on tähän mennessä koulutettu yli 50 uutta menetelmäohjaajaa Suomessa sekä päivitetty hoito-ohjelman uudet tukimateriaalit lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöistä kärsivien perheiden hyödynnettäväksi. Hanketta edistetään vahvasti vuoden 2021 aikana ympäri Suomen.

Mielen tila -kampanja tukee lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoa konkreettisesti

Antamastasi avusta hyötyvät kampanjamme avulla konkreettisesti sellaiset lapset ja nuoret, joiden elämässä erilaiset ahdistuneisuushäiriöt ovat arkipäivää.

Rahallisen tukesi myötä edistämme ahdistuneisuushäiriöiden hoidon saatavuutta kaikille Suomen lapsille ja nuorille jalkauttamalla hoitomenetelmää eteenpäin yliopistollisille lastenklinikoille sekä sieltä eteenpäin peruspalvelutasolle, eli esimerkiksi neuvoloihin ja kouluihin.

 

Tue lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoa

 

Tutustu ainutlaatuisiin teoksiin ja kertomuksiin galleriassamme: