Auta ahdistuneisuudesta kärsiviä lapsia ja nuoria

Lahjoita lasten ja nuorten mielenterveystyöhön

Yrityksille

Mielen tila -kampanjan avulla kerätään varoja lasten ja nuorten mielenterveyden hoitoon Suomessa

 

Lastenklinikoiden Kummien yksi tärkeimmistä tehtävistä on lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen. Tälle avulle on Suomessa jatkuvasti kasvavaa tarvetta, minkä vuoksi Mielen tila -kampanjan avulla rahoitetaan erilaisia mielenterveyden tukiprojekteja valtakunnallisesti.

Mielen tila -kampanjan tukikohteisiin kuuluu esimerkiksi lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoito, traumatietoisuuden lisääminen sekä muita mielenterveyden tukiprojekteja.

Kampanjaan lahjoitetut tuotot käytetään näyttöön perustuvien menetelmien valtakunnalliseen jalkauttamiseen, hoitomenetelmien kehittämiseen sekä lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen.

 

Tue lasten ja nuorten mielenterveyttä lahjoittamalla

 

Kummit pienten mielien asialla – mistä Mielen tila -kampanjassa on oikein kyse?

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on hieman päälle miljoona 0–17-vuotiasta. Heistä viidesosa kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä. Yleisin näistä häiriöistä on jokin ahdistuneisuushäiriö, jota esiintyy 6–10:llä prosentilla lapsista ja nuorista. Elämää rajoittava ahdistuneisuus siis vaikuttaa jopa 100 000:nnen lapsen ja nuoren arkeen joka päivä. 

Kun ongelmaan ei tartuta ajoissa, ahdistus voi pahimmillaan johtaa vakavampiin ongelmiin, kuten sosiaaliseen eristäytymiseen, päihdeongelmiin ja vakavampiin mielenterveyden häiriöihin.

Lasten ja nuorten ahdistuneisuutta voidaan kuitenkin hoitaa tehokkaasti tarjoamalla apua oikeaan aikaan. Kummien Mielen tila -kampanjan avulla tuodaan ahdistuneisuushäiriöitä tehokkaasti hoitava Cool Kids -hoito-ohjelma ja muut näyttöön perustuvat menetelmät kaikille Kummien tukemille lastenklinikoille ja -sairaaloille ympäri Suomen.

Cool Kids on maailmalla käytetty ja näyttöön perustuva hoito-ohjelma, joka tähtää ahdistuksen hallintaan. Kummien tuella sitä levitetään nyt myös perustasolle, kuten kouluihin ja neuvoloihin. Cool Kids -hoito-ohjelmalla on saatu aikaan loistavia tuloksia. Tutkimusten mukaan 12 kuukauden kuluttua 75 prosenttia Cool Kids -hoitoa saaneista 7–17-vuotiaista lapsista ja nuorista on päässyt eroon ensisijaisesta ahdistuneisuushäiriöstään, ja noin puolet on päässyt eroon kaikista heillä todetuista mielenterveyden häiriöistä. (Rapee et al., 2017).

Cool Kids -hoito-ohjelma viedään Kummien tukemille lastenklinikoille ja -sairaaloille yhteistyössä HUSin lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden kanssa. Cool Kids –hoito-ohjelmaa on käytetty sekä HUS Lastenpsykiatriassa että HUS Nuorisopsykiatriassa vuodesta 2015 lähtien.

Mitä Mielen tila -kampanjalla on saatu tähän mennessä aikaan?

  • Vuosien 2020–2021 aikana Mielen tila -kampanjan avulla on koulutettu yli 120 Cool Kids -menetelmäohjaajaa ympäri Suomen.
  • Hoito-ohjelman tukimateriaalit on päivitetty, ja perheet saavat materiaalit käyttöönsä suomeksi.
  • Uudet menetelmäohjaajakoulutukset alkoivat syyskuussa 2021.

 

Cool Kids -koulutuksesta sanottua:


Eksoten alueen koulukuraattori Laura Saukko

”Kun kuulin Cool Kids -koulutuksesta, kovasti mietin, miten se istuisi omaan työhöni. Nyt olen ohjannut yhden yläkouluikäisten ryhmän psykologin kanssa. Koimme, että Cool Kidsistä on paljon apua. Hoito-ohjelman struktuuri on aika tarkka, mutta hyvin selkeä. Uskon, että tälle on laajempaakin tilausta.”

Psykologit Johanna Vesa ja Sanna Tuomaala Oulun yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrialta

”Opiskelemme lasten ja nuorten kognitiivisiksi psykoterapeuteiksi, ja Cool Kids -hoito-ohjelma oli sitä kautta tuttu. Se motivoi molempia mukaan koulutukseen. Yksilöllisiin perhehoitoihin osallistuneet ovat olleet Cool Kidsiin tyytyväisiä, ja kokeneet saaneensa hoito-ohjelmasta apua. Nyt syksyllä pääsemme aloittamaan ryhmät, kun pandemiatilanne helpottuu. Olemme keskustelleet esihenkilöidemme kanssa siitä, että Cool Kids -hoitomallille ja sen osaajille olisi lisätarvetta tällä alueella.”

TYKSin lasten psykiatrian poliklinikan psykologi Satu Östman

”Cool Kidsissä minua kiinnosti eniten hoito-ohjelman ryhmämuotoisuus. Uskon, että perheet hyötyvät siitä ja samalla näkevät, että muillakin perheillä on haasteita. Cool Kidsin kautta lapset ja nuoret saavat onnistumisia. Vertaistuki on muutenkin tärkeää. Siitä tulee helposti positiivinen kierre: jos tuokin uskalsi kokeilla, minäkin voisin. Toistaiseksi ahdistuneisuushäiriötä on hoidettu Cool Kidsin avulla erikoissairaanhoidon puolella, mutta ne paikat täyttyvät aina todella nopeasti. Tarkoituksena on viedä Cool Kids myös kouluihin. Lapset ja nuoret osallistuivat ryhmätapaamisiin mielellään.”

Lastenpsykiatrian linjajohtaja, lääkäri, Leena Repokari kertoo nykytilanteesta seuraavaa

Mielen tila -kampanja tukee lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoa konkreettisesti

Antamastasi avusta hyötyvät kampanjamme avulla konkreettisesti sellaiset lapset ja nuoret, joiden elämässä erilaiset ahdistuneisuushäiriöt ovat arkipäivää.

Rahallisen tukesi myötä edistämme ahdistuneisuushäiriöiden hoidon saatavuutta kaikille Suomen lapsille ja nuorille jalkauttamalla hoitomenetelmää eteenpäin yliopistollisille lastenklinikoille sekä sieltä eteenpäin peruspalvelutasolle, eli esimerkiksi neuvoloihin ja kouluihin.

 

Tue lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoa

 

Tutustu ainutlaatuisiin teoksiin ja kertomuksiin galleriassamme: