Auta ahdistuneisuudesta kärsiviä lapsia ja nuoria

Lahjoita lasten ja nuorten mielenterveystyöhön

Yrityksille

Mielen tila -kampanjan avulla kerätään varoja lasten ja nuorten mielenterveyden hoitoon Suomessa

 

Lastenklinikoiden Kummien yksi tärkeimmistä tehtävistä on lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen. Tälle avulle on Suomessa jatkuvasti kasvavaa tarvetta, minkä vuoksi Mielen tila -kampanjan avulla rahoitetaan erilaisia mielenterveyden tukiprojekteja valtakunnallisesti.

Mielen tila -kampanjan tukikohteisiin kuuluu esimerkiksi lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoito, traumatietoisuuden lisääminen sekä muita mielenterveyden tukiprojekteja.

Kampanjaan lahjoitetut tuotot käytetään näyttöön perustuvien menetelmien valtakunnalliseen jalkauttamiseen, hoitomenetelmien kehittämiseen sekä lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen.

Tue lasten ja nuorten mielenterveyttä lahjoittamalla

 

Kummit pienten mielien asialla – mistä Mielen tila -kampanjassa on oikein kyse?

Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan 0–17-vuotiaita hieman päälle miljoona, joista n. 20 % prosenttia kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Yleisin näistä häiriöistä on jokin ahdistuneisuushäiriö, jota esiintyy n. 610 %:lla. Tämä tarkoittaa sitä, että elämää rajoittava ahdistuneisuus koskettaa jopa 100 000 lapsen ja nuoren elämää päivittäin.

Kun ongelmaan ei tartuta ajoissa, voi ahdistus johtaa pahimmillaan vakavampiin ongelmiin, kuten sosiaaliseen eristäytymiseen, päihdeongelmiin ja vakavampiin mielenterveyden häiriöihin.

Lasten ja nuorten ahdistuneisuutta voidaan kuitenkin hoitaa tehokkaasti tarjoamalla apua oikeaan aikaan. Kummien lanseeraaman Mielen tila -kampanjan avulla maailmalla käytetty ja näyttöön perustuva, ahdistuneisuushäiriöitä tehokkaasti hoitava Cool Kids -hoito-ohjelma ja muut näyttöön perustuvat menetelmät tuodaan kaikille Kummien tukemille lastenklinikoille ja -sairaaloille ympäri Suomen.
Cool Kids on ahdistuksen hallintaan tähtäävä hoito-ohjelma, jota levitetään edelleen Kummien tuella myös perustasolle, eli esimerkiksi kouluihin ja neuvoloihin.

Cool Kids -hoito-ohjelma on saanut maailmalla loistavia tuloksia aikaan: Tutkimusten mukaan 12 kuukauden kuluttua 75 % Cool Kids -hoitoa saaneista 7–17-vuotiaista lapsista ja nuorista on päässyt eroon ensisijaisesta ahdistuneisuushäiriöstään ja noin 50 % on päässyt eroon kaikista heillä todetuista mielenterveyden häiriöistä. (Rapee et al., 2017).

Cool Kids -hoito-ohjelman toteutus tehdään yhteistyössä lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden sekä HUSin kanssa. Cool Kids –hoito-ohjelmaa käytetty sekä HUS Lastenpsykiatriassa että HUS Nuorisopsykiatriassa vuodesta 2015 lähtien.

Mitä Mielen tila -kampanjalla on saatu tähän mennessä aikaan?

  • Vuosien 2021–2021 aikana Mielen tila -kampanjan avulla on koulutettu yli 100 Cool Kids -menetelmäohjaajaa ympäri Suomen.
  • Hoito-ohjelman tukimateriaalit on päivitetty ja niitä on saatavilla perheille hyödynnettäväksi myös suomeksi.
  • Uudet menetelmäohjaajakoulutukset alkavat syyskuussa 2021.

 

Cool Kids -koulutuksesta sanottua:


Eksoten alueen koulukuraattori Laura Saukko

”Kun kuulin Cool Kids -koulutuksesta, kovasti mietin, miten se istuisi omaan työhöni. Nyt olen ohjannut yhden yläkouluikäisten ryhmän psykologin kanssa. Koimme, että Cool Kidsistä on paljon apua. Hoito-ohjelman struktuuri on aika tarkka, mutta hyvin selkeä. Uskon, että tälle on laajempaakin tilausta.”

Psykologit Johanna Vesa ja Sanna Tuomaala Oulun yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrialta

”Opiskelemme lasten ja nuorten kognitiivisiksi psykoterapeuteiksi, ja Cool Kids -hoito-ohjelma oli sitä kautta tuttu. Se motivoi molempia mukaan koulutukseen. Yksilöllisiin perhehoitoihin osallistuneet ovat olleet Cool Kidsiin tyytyväisiä, ja kokeneet saaneensa hoito-ohjelmasta apua. Nyt syksyllä pääsemme aloittamaan ryhmät, kun pandemiatilanne helpottuu. Olemme keskustelleet esihenkilöidemme kanssa siitä, että Cool Kids -hoitomallille ja sen osaajille olisi lisätarvetta tällä alueella.”

TYKSin lasten psykiatrian poliklinikan psykologi Satu Östman

”Cool Kidsissä minua kiinnosti eniten hoito-ohjelman ryhmämuotoisuus. Uskon, että perheet hyötyvät siitä ja samalla näkevät, että muillakin perheillä on haasteita. Cool Kidsin kautta lapset ja nuoret saavat onnistumisia. Vertaistuki on muutenkin tärkeää. Siitä tulee helposti positiivinen kierre: jos tuokin uskalsi kokeilla, minäkin voisin. Toistaiseksi ahdistuneisuushäiriötä on hoidettu Cool Kidsin avulla erikoissairaanhoidon puolella, mutta ne paikat täyttyvät aina todella nopeasti. Tarkoituksena on viedä Cool Kids myös kouluihin. Lapset ja nuoret osallistuivat ryhmätapaamisiin mielellään.”

Lastenpsykiatrian linjajohtaja, lääkäri, Leena Repokari kertoo nykytilanteesta seuraavaa

Mielen tila -kampanja tukee lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoa konkreettisesti

Antamastasi avusta hyötyvät kampanjamme avulla konkreettisesti sellaiset lapset ja nuoret, joiden elämässä erilaiset ahdistuneisuushäiriöt ovat arkipäivää.

Rahallisen tukesi myötä edistämme ahdistuneisuushäiriöiden hoidon saatavuutta kaikille Suomen lapsille ja nuorille jalkauttamalla hoitomenetelmää eteenpäin yliopistollisille lastenklinikoille sekä sieltä eteenpäin peruspalvelutasolle, eli esimerkiksi neuvoloihin ja kouluihin.

 

Tue lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoa

 

Tutustu ainutlaatuisiin teoksiin ja kertomuksiin galleriassamme: