Uusimmat artikkelit

Kummien vuosikertomus 2022 on nyt julkaistu

Vaikuttavia tekoja lastentautien tutkimuksen, laite- ja innovaatiohankkeiden, lasten ja nuorten mielenterveyden sekä potilasviihtyvyyden osa-alueilla

Lastenklinikoiden Kummit on lasten terveyden tukena tänään ja tulevaisuudessa. Kummitoiminta vaikuttaa lasten terveyden edistämiseen yliopistollisten lastensairaaloiden sekä laadukkaan lastentautien tutkimuksen kautta ympäri maan. Vuosittain Kummit tukee avustuskohteidensa sekä työnsä myötä lukuisia eri potilasperheitä Suomessa.

Radio Novan Eskon kymppihaaste keräsi Elämä Lapselle -konsertissa huiman potin lasten terveyden tueksi.

Kummitoiminta kattaa monipuolista varainhankinta-, tuki- ja vaikutustyötä potilaiden sekä heidän perheidensä hyväksi. Keskiössä on Kummien tiivis yhteistyö lastensairaaloiden kanssa, laaja hyväntekeväisyysverkosto sekä aktiivinen sidosryhmätoiminta, jonka kautta eri tekijöitä kutsutaan ja osallistetaan mukaan tukityöhön. Vaikka toimintavuonna 2022 koronapandemian huippu taittui hiljalleen taka-alalle, niin yleinen maailmantilanne Ukrainan-kriisin myötä sekä sitä seurannut inflaatio vaikuttivat merkittävästi myös Kummien toimialaan Suomessa. Globaali kriisi aktivoi monet yksityis- ja yritystoimijat tekemään merkittäviä tukitoimia sekä lahjoituksia eri kohteille jo alkuvuodesta. Loppuvuoteen ajoittuvat Kummien vuosittaiset suurkampanjat, Elämä Lapselle ja JouluMielelle, saivat tukijoukot kuitenkin hyvin liikkeelle luoden perustan onnistuneille keräyksille Kummien tukikohteiden hyväksi.

Kummien tukityö rakentuu neljän tärkeän tukiohjelman ympärille: innovaatiohankkeet ja laitehankinnat, lastentautien tutkimus, potilasviihtyvyys (Kummitassut) sekä lasten ja nuorten mielenterveys (Mielen tila -ohjelma). Näiden piirissä vuoden 2022 aikana Kummit mahdollisti ja teki lukuisia eri toimenpiteitä lasten terveyden edistämiseksi. Kummit on entisestään tiivistänyt sairaalayhteistyötään viimeisimpien vuosien aikana. Yhdessä tukikohteiden ja asiantuntijoiden kanssa kartoitetaan ajankohtaisia hankkeita eri osa-alueilta, joiden kautta Kummien tuella voidaan edistää tehokkaasti lasten ja nuorten parasta mahdollista hoitoa valtakunnallisesti. Lastensairaaloissa mm. laitehankinnat ovat ajankohtaisia koko ajan, sillä jatkuvasti kehittyvä hoitotyö ja hoitomenetelmien kehittyminen tuovat mukanaan uudenlaisia laitetarpeita, joilla voidaan parantaa lapsipotilaan hoitokokemusta sekä tuloksia. Tutkimus yhdistettynä uuteen teknologiaan tuo runsaasti mahdollisuuksia Kummien ja lastensairaaloiden tehokkaalle yhteistyölle.

Mielen tila -ohjelman piirissä levitettävä lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöitä hoitava, näyttöön perustuva Cool Kids -ohjelma on ollut uraauurtava mielenterveysprojekti Suomessa. Se on saanut erittäin hyvän vastaanoton niin hoitoa saaneilta perheiltä kuin asiantuntijoilta. Vuoden 2022 loppuun mennessä hankkeen piirissä on koulutettu 309 uutta Cool Kids -menetelmätyöntekijää ja koulutukset jatkuvat heti alkuvuodesta 2023. Toinen Kummien tukemista mielenterveysohjelmista, DKT – Dialektinen käyttäytymisterapia, tähtää lasten vaikeiden itsesäätelyongelmien, kuten itsetuhoisuuden, hoitoon. Myös DKT-hanketta edistettiin toimintavuoden kuluessa määrätietoisesti. Kummien ja Suomen Rehtorit ry:n yhteistyö tähtäsi niin ikään lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin parantamiseen. Kummit, Rehtorit ja MTV Uutiset toteuttivat yhteistyössä rehtorikyselyn lasten ahdistuneisuudesta ja kyselyn tulokset nousivat koulujen alun yhteydessä yhdeksi pääuutisaiheista eri medioissa. Kummit ja asiantuntijat järjestivät rehtoreille myös webinaarin aiheesta, jossa käsiteltiin monipuolisesti lasten ahdistuneisuutta ja mahdollisuuksia sen hoitamiseen.

Potilaiden sekä heidän perheidensä viihtyvyyden ja virkistyksen tueksi yliopistollisissa lastensairaaloissa käynnistettiin uusi Kummitassut-hanke. Hankkeen tavoitteena on tarjota tasapuolisesti viihtyvyyttä edistäviä sisältöjä, toimenpiteitä ja palveluita potilasperheille. Sisältöihin kuuluvat mm. säännölliset kummivierailut eri lastensairaaloissa sekä yhdessä sidosryhmien kanssa mahdollistetut monipuoliset tavara-, tapahtuma- ja palvelulahjoitukset perheiden iloksi sekä hyvinvoinnin tukemiseksi. Osana potilasviihtyvyyden kehitystyötä Kummit tiivisti yhteistyötään Sairaalaklovnien kanssa ja säännölliset Teemu-nallen sekä Sairaalaklovnien yhteisvierailut kaikissa lastensairaaloissa aloitettiin. Kummit on yksi Sairaalaklovnitoiminnan keskeisistä mahdollistajista sairaaloille. Kummitassut-hanke jatkuu ja kehitetään edelleen vuoden 2023 aikana.

Kummit Live: Elämä Lapselle- ja Kummien JouluMielelle -konsertit olivat Kummien toimintavuoden tärkeimmät kampanjakokonaisuudet niin varainhankinnan kuin näkyvyyden osalta. Tanssin talossa järjestettyyn Elämä Lapselle -konserttiin voitiin muutaman vuoden tauon jälkeen ottaa myös live-yleisöä paikalle sekä mahdollistaa konserttielämys monille lastensairaaloiden potilaille. Tapahtumat toteutettiin laajan kumppani-, media- sekä vaikuttajayhteistyön tuella. Sidosryhmätyö ja entisestään tiivistyneet mediakumppanuudet mahdollistivat pääkampanjoiden onnistuneen läpiviennin. Kummankin Kummit-kampanjan merkitys ulottuu koko vuoden varainhankintaan sekä Kummien vahvaan brändiin.

Taloustutkimuksen joka toinen vuosi toteuttaman Suomi Tänään -hyväntekeväisyysselvityksen tulokset heijastelivat Kummien asemaa yhtenä suomalaisten suosituimmista hyväntekeväisyystukikohteista. Kummit on vähintään nimeltä tuttu 92 %:lle suomalaisista ja kuuluu kokonaismielikuvaltaan toimialansa top 5 -järjestöihin Suomessa. Kummit koetaan nykyaikaiseksi, vaikuttavaksi ja luotettavaksi toimijaksi, jota on helppo lähestyä. Terveys sekä lapset ja nuoret kotimaassa ovat suomalaisille erityisen tärkeitä tukikohteita.

Tulevaisuuden terveys ja paras mahdollinen hoito lapsille edellyttävät pitkäjänteistä tukea laaja-alaiselle lastentautien tutkimustyölle. Sairaaloissa hoitomenetelmien kehittäminen edistää kivuttomampia ja tehokkaampia tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä, sekä kokonaisuudessaan lapsipotilaan terveyttä. Kummien tukemana mahdollistetaan vuosittain noin kymmenen tärkeää tutkimushanketta, joihin vuonna 2022 kuuluivat mm. parasetamoli pienen keskosen hoidossa, keisarileikkaus ja suoliston mikrobiomin kehittyminen, stressi ja hyvinvointi lastenpsykiatrisilla potilailla sekä astman kehityksen estäminen korkean riskin lapsilla.

Kummit on määrätietoisesti kehittänyt varainhankinta-, vaikutus- ja viestintätoimintoaan tavoitteena palvella eri sidosryhmiä tehokkaasti, täsmällisesti ja luotettavasti. Viestintärakenteen uudistusten ohessa Kummien kumppanuusmalleja on kehitetty vastaamaan toimintaympäristön, tukijoiden ja kumppaniverkoston tarpeisiin. Kummit pyrkii tarjoamaan kaikille tukijoilleen monipuoliset lahjoitusmahdollisuudet ja kattavasti tietoa toiminnasta, tukikohteista, ajankohtaisista uutisista sekä erilaisista osallistumismahdollisuuksista.

Lapsipotilaiden auttaminen on Kummeille sydämen asia. Kummien tehtävänä on verkostonsa avulla tukea lasten ja nuorten terveyttä sekä parasta mahdollista hoitoa. Lastenklinikoiden Kummit ry kerää sääntöjensä mukaisesti varoja viidelle yliopistolliselle lastensairaalalle sekä Lastentautien tutkimussäätiölle. Lahjoitusten ja Kummitoiminnan avulla tuetaan monipuolisesti lasten ja nuorten terveyttä sekä sen myötä lukuisia lapsipotilasperheitä ympäri Suomen.

Vuoden 2022 lahjoitussummaksi tuli upeat 2 434 863 euroa. Lahjoitukset jaetaan valtakunnallisesti Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun ja Kuopion yliopistollisten lastensairaaloiden sekä Lastentautien tutkimussäätiön kesken.

Vuosi 2022: Kummien mahdollistamia kehityshankkeita ja laitehankintoja

Kummien tuki konkretisoituu lastensairaaloissa mm. useiden merkittävien kehityshankkeiden ja tärkeiden hoitolaitehankintojen kautta. Sairaaloiden budjettivarat eivät riitä kaikkien tarpeellisten laitteiden hankintaan, vaan apua tarvitaan sairaaloille määriteltyjen lakisääteisten perustoimintojen tukena. Kummit ry tukee lastensairaaloita parhaan hoidon mahdollistamiseksi lapsille ja nuorille Suomessa; hoitolaitehankintojen ohessa Kummit tukee sairaaloissa esimerkiksi asiantuntijoiden kartoittamia kehityshankkeita, joiden avulla voidaan ottaa seuraavia askeleita hoidon edistämisessä tulevaisuudessa.

Lastenlääkäri ja professori Mikko Hallman.

Esimerkkejä vuoden 2022 aikana tuetuista hankkeista ja hankinnoista yliopistollisissa lastensairaaloissa:

HUS: Kuljetusventilaattorit Hyvinkään sairaalan lastenosastolle sekä Uuteen lastensairaalaan – laitteen avulla tuetaan vastasyntyneiden sekä isompienkin lasten hengitystä, jotta kriittisesti sairas potilas voidaan siirtää turvallisesti lastensairaalaan; neuronavigaattorin navigoivat instrumentit, jotka mahdollistavat haastavien tähystysleikkausten tekemisen nenän ja korvien seudussa – erityisen tärkeä vaikeasti sairailla potilailla; Oscillometri Hyvinkäälle, joka mahdollistaa keuhkojen tutkinnan etenkin 3-7-vuotiailla potilailla, joille muut toimintakokeet eivät sovellu (esim. astmadiagnostiikka); ventilaattori Hyvinkään sairaalan lastenosastolle tukemaan kasvavien keskosten hengitystä; Monivent-laite Uuteen lastensairaalaan parantamaan huonokuntoisena syntyneiden vastasyntyneiden maskiventilaation seurantaa; ultraäänilaite Uuden lastensairaalan päivystykseen – laite mahdollistaa eri-ikäisten ja -kokoisten lasten monipuolisen tutkimisen sekä toimenpiteiden tukemisen esim. vaikeiden kanylointien, sydämen luotettavan uä-tutkimuksen sekä lonkkanivelten arvioinnin yhteydessä.

Olavi Ronkaisen muistorahastosta mahdollistettiin Uudessa lastensairaalassa ensimmäisen Argon-kokonaisuuden hankinta endoskopialaitteistoon – lapsille tehtävien suoliston endoskopiatutkimusten määrä on lisääntynyt huomattavasti, ja ko. laitteen avulla voidaan merkittävästi parantaa esimerkiksi AUS-oireyhtymää sairastavien lasten hoitoa. AUS on sairaus, jossa varhaislapsuudessa tehdyn ohutsuoli-paksusuoliliitoksen alueelle on syntynyt krooninen tulehdusmuutos.

TAYS: Verisuoniskanneri ja liikuteltava latausteline, jotka mahdollistavat kanyloinnin myös niiden lasten osalta, joilla on haastavammat suonet – laite helpottaa lasten tilannetta kanyloinnissa ja vähentää mahdollista pelkoa siihen liittyen; lisäosa ultraäänilaitteeseen, joka mahdollistaa pään tutkimuksen lasten teholla ilman tarvetta kuljetukseen muualle; liikuteltava tutkimusvalaisin parantamaan pienten toimenpiteiden onnistumista; hengitystukilaite entistä parempien hoitotulosten tuottamiseksi; digitaalisia vauvan vaakoja helpottamaan potilaiden nestetasapainon seurantaa sekä sähkökäyttöinen rintapumppu mahdollistamaan imetyksen jatkumisen lapsen ollessa sairaana; neljä lämpöpatjaa turvaamaan sairaan vastasyntyneen lämpötasapainoa; suolistotähystyskoulutuksen jatko-osa hankkeeseen, jolla on mahdollistettu tähystystoiminta lastensairaalassa (aiemmin aikuisten puolella)

TYKS: Terapiapöytiä lastenneurologiaan tukemaan tehokkaampaa ja miellyttävämpää hoitoa sekä hoitokokemusta; viisi hierontatuolia tauko- ja aulatiloihin omaisten sekä henkilökunnan käyttöön.

Olavi Ronkaisen muistorahastosta mahdollistettiin Quanterixin HD-X -analysaattori lastentautien tutkimuksen sekä kliinisen potilastyön käyttöön – kyseessä on ensimmäinen vastaavanlainen laite Suomessa, joka mahdollistaa aiempaa huomattavasti tarkemmat laboratorioanalyysit sekä useiden täysin uusien merkkiaineiden määrittämisen verikokeesta. Useiden sairauksien varhainen tunnistaminen ja diagnoosin asettaminen tai sairauden vaikeusasteen arviointi varhain on vaikeaa ja ko. laite auttaa tutkimusten ja hoitojen suuntaamisessa apua tarvitsevalle potilaalle.

KYS: Potilasvalvontamonitorit vastasyntyneiden teho-osastolle ja siirtokuljetuksia varten – laitteiden avulla pystytään takaamaan turvallinen vastasyntyneen tehohoito tarvittaessa myös perhehuoneissa; syömishäiriökoulutus ja materiaalit syömishäiriöiden perhelähtöisen hoidon perusperiaatteista – osana syömishäiriöisten hoitopolun kokonaiskehitystyötä; kostutin hengitysvaikeuspotilaiden hoitamiseen – laitteen avulla on mahdollista lyhentää sairaalahoitoaikaa; musapajatoiminta yhteistyössä Kuopion konservatorion kanssa tuomaan iloa ja hyvinvointia osastoilla olevien lasten sekä vanhempien sairaala-arkeen musiikillisin keinoin; taidetapetteja lastenosaston leikkihuoneisiin sekä DNA-puu-taideteos perinnöllisyyspoliklinikalle; tavarahankintoja lasten- ja nuorisopsykiatrisille osastoille.

OYS: Telemetria-ekg, jolla voidaan mahdollistaa lapsipotilaan tarkoituksenmukainen sijoittaminen hänen hoitonsa kannalta parhaalle osastolle; Bilisoft-sinivalolaitteet hoitamaan vastasyntyneiden keltaisuutta – laitetta voidaan käyttää lapsiystävällisesti myös muiden hoitojen sekä vuorovaikutuksen aikana; Neopuff-laite tukemaan ja avustamaan vastasyntyneen hengitystä – vastaavat laitteet ovat käytössä kaikilla noin 600:lla hengityksen tukea tarvitsevalla vastasyntyneellä OYS:n lasten teholla; liikuteltava verenpaine-/vuorokausiseurantamittari mahdollistamaan usean lapsen laadukkaan seurannan ja tukemaan hoitohenkilökunnan työtä; koulurobotti, joka tukee lapsen koulunkäyntiä pitkien sairaalajaksojen aikana – laitteen avulla lapsi voi osallistua koululuokan toimintaa ja vuorovaikutukseen näkemällä ja kuulemalla mitä luokassa tapahtuu sekä puhumalla muille; SYLYKI-tutkimushanke, joka edistää lasten hengitystieinfektioiden aiheuttajien tutkimisessa miellyttävää näytteenottoa sekä lapsen kokemusta – lupaavat tutkimustulokset tukevat siirtymistä lapsiystävälliseen näytteenottoon, nenä-nielu-tikkunäytteistä sylki- tai kurlausnäytteisiin.

Lasten ja nuorten mielenterveys / Mielen tila -ohjelma

Lastenklinikoiden Kummien yksi tärkeimmistä tehtävistä on lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen. Tälle avulle on jatkuvasti kasvavaa tarvetta, sillä Suomessa lapsista ja nuorista jopa n. 20 %:lla on jokin mielenterveyden häiriö. Kummien mielenterveyden lahjoitusvaroilla tuetaan näyttöön perustuvia, lasten ja nuorten mielenterveyden hoito-ohjelmia ja niiden levittämistä ympäri Suomen sekä lisätään tietoisuutta mielenterveydestä.

Cool Kids

Cool Kids on näyttöön perustuva hoito-ohjelma ahdistuneisuuden hoitoon, jota voidaan toteuttaa joko ryhmämuotoisena tai yksilöllisenä. Sillä on kansainvälisesti saatu hyviä hoitotuloksia. Hoitoon osallistuu lapsen/nuoren lisäksi myös vanhemmat. Kummit on tukenut Cool Kidsin valtakunnallista levittämistä vuodesta 2020 lähtien.

Hankkeeseen on saatu ensimmäisessä vaiheessa mukaan kaikki Suomen yliopistosairaalat sekä 5 HUS erva-aluetta (Espoo, Vantaa, PHHYKY, KYM-SOTE, EKSOTE). Alueet ovat osallistuneet menetelmäohjaukseen aktiivisesti ja hyvää palautetta on tullut niin hoitoa saaneilta perheiltä kuin sitä toteuttaneilta työntekijöiltä. HUS kerää tietoja hoidon vaikuttavuudesta systemaattisesti kaikilta hoitoon osallistuvilta perheiltä erilaisin kyselyin ja mittarein. Hankkeen avulla on koulutettu vuoden 2022 loppuun mennessä 309 Cool Kids -menetelmätyöntekijää toteuttamaan hoitoja sekä 17 Cool Kids -menetelmäohjaajaa heidän tuekseen.

DKT – Dialektinen käyttäytymisterapia

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT, eng. DBT) on näyttöön perustuva strukturoitu terapeuttinen hoitomalli vaikeista tunnesäätelyvaikeuksista ja itsetuhoisuudesta kärsiville lapsille, nuorille ja aikuisille. Dialektinen käyttäytymisterapia lapsille on perhekohtainen hoitomalli, joka sopii käytettäväksi 6–13-vuotiaiden tunnesäätelyvaikeuksista kärsivien lasten hoitamiseksi. Hoito-ohjelma painottuu vahvasti vanhempien kanssa tehtävään työskentelyyn, jolloin hoidon pitkittäisvaikutukset paranevat entisestään.

DKT-hoidolla on saatu vuosien ajan erittäin hyviä hoitotuloksia tunnesäätelyvaikeuksista ja itsetuhoisuudesta kärsivien nuorten ja varhaisnuorten auttamisessa. HUS lastenpsykiatrian työntekijät osallistuivat ensimmäisinä suomalaisina DKT-lastenmallin koulutukseen kesällä 2021. Vuodesta 2022 lähtien Kummit on ollut laaja-alaisesti tukemassa DKT-osaamisen vahvistamista saattamalla koulutusta eteenpäin eri puolilla Suomea.

Traumatietoisuus

Psykologi Krista Koivula on toteuttanut Kummien rahoituksella traumatietoisen hoidon verkkokurssin Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Hoitohenkilökunnalle suunnattu ja hyödylliseksi koettu verkkokurssi viedään myös muihin yliopistosairaaloihin.

Kurssilla opetellaan muun muassa sitä, miten hoitohenkilökunta voi auttaa ja tukea sairaan lapsen vanhempia, jotta he voivat puolestaan tukea lastaan. Konkreettisia esimerkkejä tästä on näkynyt erityisesti jakamiemme potilastarinoiden kohdalla, kun perheet kertovat olevansa erityisen kiitollisia saamastaan (henkisestä) tuesta niin sairaalan henkilökunnalle kuin läheisilleenkin.

Traumatietoisen hoidon ansiosta terveydenhuollon ammattilaiset oppivat tunnistamaan traumatisoitumisen merkit sekä potilaissa että omassa henkilökunnassa. Resilienssi- ja traumatietoisuutta vahvistamalla on mahdollista myös vähentää inhimillistä kärsimystä ja päästä parempiin hoitotuloksiin. Hanketta edistetään ja verkkokurssi on tarkoitus tuoda kaikkien yliopistollisten lastensairaaloiden/-klinikoiden käyttöön.

Kummit järjesti myös omalle tiimilleen sekä sairaalassa toimiville muille sidosryhmilleen (mm. Sairaalaklovnit) Krista Koivulan luotsaaman webinaarin aiheesta.

Kummivaikuttaja Sara Parikka Uudessa lastensairaalassa.

Potilasviihtyvyys

Potilaiden ja perheiden hyvinvointi sairaalassa on merkittävässä osassa potilaan paranemisessa sekä perheen jaksamisessa. Mittakaavaa kuvastaa se, että kaikissa yliopistollisissa lastensairaaloissa/-klinikoilla vietettiin vuonna 2022 yhteensä 112 021 yövyttyä pienen potilaan yötä.

Kuhunkin yliopistolliseen lastensairaalaan tehtiin vuoden aikana monipuolisia viihtyvyyslaite- ja virikehankintoja.

HUS-alueella (Uudessa lastensairaalassa) virikehankinnat pitivät sisällään mm. vuodesohvia vuodeosastojen potilashuoneisiin tukemaan lapsen oikeutta vanhemman läsnäoloon sairaalassa, sairaalaklovnitoimintaa, askartelutarvikkeita, musiikkivälineitä, kirjoja, pelejä, pelikonsolitarvikkeita, televisioita.

TYKS:ssä runsaasti leluja sekä pelejä uuteen Majakka-sairaalaan, askarteluohjaajien tarvikkeita, vaunut ja turvaistuimet, palliatiivisen potilaan laivaristeily, sairaalaklovnitoimintaa sekä Elämä Lapselle -konserttimatka potilasryhmälle.

KYS:ssä sairaalaklovni- sekä musapajatoiminnan mahdollistaminen, leikki- ja pelivälineitä sairaalaan, reippauspalkintoja tehohoidossa olleille lapsipotilaille sekä heräämöön ja vastaanotto-kotiutukseen annettavaksi.

OYS:ssa sairaalaklovnitoimintaa, lastenklinikan akvaarion kehittämistä ja ylläpitoa, leluja sekä kirjoja, potilaiden Potnapekka-minijuna-ajelu, pihakeinu ja trampoliini.

TAYS:ssa pelikonsoleita ja leluja, sairaalaklovnitoimintaa, reippauspalkintoja, vaunut sekä uusi akvaario lasten kirurgiseen yksikköön.

Huonovointisen vastasyntyneen hoidon harjoittelua elvytysnukella.

Tuettuja tutkimuksia vuodelta 2022

Lastentautien tutkimuksen avulla on mahdollista tehdä tulevaisuudessa merkittävimmät kehitysaskeleet lasten ja nuorten sairauksien hoidossa sekä ennaltaehkäisyssä. Tulevaisuuden terveys on monin tavoin tutkimuksesta kiinni.

Kummien tuella vuonna 2022 tutkittiin mm. parasetamolin vaikutusta pienen keskosen hoidossa*; stressiä ja hyvinvointia lastenpsykiatrisilla potilailla sekä verrokeilla; keisarileikkausta ja suoliston mikrobiomin kehitystä; astman kehityksen estämistä korkean riskin lapsilla**; tyypin 1 diabeteksen patogeneesiä – ennakko-olettamaa ja tautipolkujen määrittelyä. 

*Parasetamolin avulla voidaan edistää/mahdollistaa keskosilla sikiöaikaisen avoimen valtiotiehyen (duktus) sulkeutuminen, joka muuten saattaisi vaatia leikkaushoitoa.

**Tuomas Jartin astmatutkimuksessa on tehty löydös, jonka mukaan ensimmäisen astmaan yhdistyvän ”vinkuvan hengityksen” yhteydessä lapselle annettu kortisonilääkitys saattaa ehkäistä astman puhkeamisen ylipäätään. Tutkimuksella voi siis olla sekä yksilön että yhteiskunnankin kannalta todella merkittäviä inhimillisiä ja taloudellisia vaikutuksia.

Lue Kummien koko vuosikertomus täältä.

Tule mukaan lasten terveyden tukijoukkoihin – lahjoita täältä!

Tule mukaan lahjoittajaksi

Lähde mukaan pienten potilaiden tukijoukkoihin lahjoittamalla.

Jaa tämä sivu somessa

Tärkeän asian välittäminen eteenpäin on aina hyvä ajatus. Tästä voit sen tehdä! ♥