Uusimmat artikkelit

Lasten ja nuorten ahdistus tuotiin päättäjien luokse ohittamattomalla tavalla – Mielen tila -kampanjalla apua ahdistuksen hoitoon

Suomessa jopa 100 000 lasta ja nuorta kärsii ahdistuneisuudesta, eikä kaikkien ahdinkoon ehditä puuttua ajoissa. Tänään Lapsen oikeuksien päivänä Eduskuntatalon eteen avattiin Mielen tila -ulkonäyttely, jonka teosten takana on joukko suomalaisia huipputaiteilijoita. Teokset on kuvitettu aitojen ahdistukertomusten pohjalta. Lastenklinikoiden Kummien näyttelyn sekä sitä ympyröivän kampanjan tuotot ohjataan ahdistuneisuutta hoitavan Cool Kids – hoitomenetelmän levittämiseen Suomessa.

Lastenklinikoiden Kummien Mielen tila -kampanjan tavoitteena on nostaa lasten ja nuorten ahdistuneisuus sekä sen yleisyys esille. Tietoisuuden kasvattamisen lisäksi kampanjan tavoitteena on kerätä varoja lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon Suomessa. Tällä hetkellä Suomessa jopa 100 000 lasta ja nuorta kärsii ahdistuneisuudesta eivätkä he saa tarvitsemaansa apua ajoissa. Kun ongelmaan ei tartuta ajoissa, voi ahdistus johtaa pahimmillaan vakavampiin ongelmiin kuten sosiaaliseen eristäytymiseen, päihdeongelmiin ja vakavampiin mielenterveyden häiriöihin. Nämä ongelmat kuormittavat myös jo ennestään ruuhkaisia erityissairaanhoidon ja sosiaalitoimen palveluita sekä hidastavat avun saantia.

“Kummit toimii lasten ja nuorten parhaan mahdollisen hoidon tukena Suomessa. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua lastenklinikoiden kanssa ja yhdessä tunnistimme kohteen, johon kaivataan runsaasti resursseja ja koko yhteiskunnan huomiota. Tarjolla oli myös suoraan tarpeeseen kohdistuva, konkreettinen ratkaisu, Cool Kids -hoitomenetelmä, johon lähdimme keräämään varoja. Lasten ja nuorten ahdistusta voidaan hoitaa, ja se tulee tehdä ajoissa mahdollisimman tasavertaisesti koko Suomessa”, taustoittaa Anu Rapeli, Lastenklinikoiden Kummien toiminnanjohtaja.

Mielen tila -kampanja käynnistyy näyttelyllä Eduskuntatalon edessä. Ulkonäyttelyssä on yhden päivän ajan esillä nimekkäiden taiteilijoiden teoksia, jotka perustuvat lapsilta ja nuorilta kerättyihin, ahdistusta kuvaaviin tarinoihin. Kampanjassa on mukana yhteensä kymmenen taiteilijaa kuten Jirka Väätäinen, Riitta Nelimarkka, Kim Simonsson, Netta Tiitinen ja Sami Viljanto. Teoksiin voi tutustua näyttelyn jälkeen verkossa, Kummien kotisivuilla.

”Näyttelyn tuominen Eduskuntatalon eteen viestii aiheen tärkeydestä. Mielenterveyden haasteita vastaan ei voida taistella vain yhdellä sektorilla. Siksi Lastenklinikoiden Kummit haastavat niin yritykset kuin yksityishenkilöt osallistumaan lasten ja nuorten mielenterveystyön tukemiseen”, jatkaa Rapeli.

Kampanjan aikana kerätyt ja taidehuutokaupan kautta saadut varat ohjataan lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden hoitoon. Kampanja ja näyttely kokonaisuudessaan on toteutettu yhteistyökumppaneiden pro bono -työnä.

Maailmalla menestynyttä Cool Kids – hoitomenetelmää levitetään ympäri Suomen

Mielen tila -kampanjalla kerätyt varat käytetään vuosina 2020–2022 näyttöön perustuvan Cool Kids -hoito-ohjelman valtakunnalliseen jalkauttamiseen sekä näyttöön perustuvien menetelmien kehittämiseen ja edistämiseen ympäri Suomen. Tanskassa tehdyn tutkimuksen mukaan 50 % hoito-ohjelman läpikäyneistä lapsista ja nuorista ei enää täyttänyt ahdistuneisuushäiriön diagnoosin kriteereitä. Mielen tila -kampanja ja Cool Kids -hanke toteutetaan yhteistyössä lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa.

“Ahdistus on elämään kuuluva tunne, mutta ahdistuneisuushäiriössä ahdistuksen tunne on herkästi ilmaantuvaa tai jatkuvaa, voimakasta ja toimintakykyä huomattavasti haittaavaa. Ahdistushäiriön hoito viivästyy usein – avun hakemiseen ei ole selkeitä, helppoja väyliä esimerkiksi kouluissa. Tällä hetkellä lapset ohjataan useimmiten erikoissairaanhoitoon, mikä tarkoittaa aina viivettä hoidon saannissa. Valtaosaa ahdistuksesta kärsiviä lapsia voitaisiin auttaa kouluissa ja perustason lasten mielenterveyspalveluissa näyttöön perustuvalla ja tehokkaalla Cool Kids -hoitomenetelmällä,”, kertoo lastenpsykiatrian linjajohtaja ja ylilääkäri Leena Repokari HUSilta.

Lue lisää ja katso taideteokset täällä.

Tule mukaan lahjoittajaksi

Lähde mukaan pienten potilaiden tukijoukkoihin lahjoittamalla.

Jaa tämä sivu somessa

Tärkeän asian välittäminen eteenpäin on aina hyvä ajatus. Tästä voit sen tehdä! ♥