Uusimmat artikkelit

Mielen tilan ensimmäiset DKT-koulutukset käynnistyvät

Kummien Mielen tila -kampanja rahoittaa tutkittujen hoitomenetelmien käyttöönottoa lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden hoidossa. Yksi näyttöön perustuva hoitomenetelmä on DKT, eli dialektinen käyttäytymisterapia. Se auttaa itsetuhoisia lapsia ja nuoria. DKT-koulutukset alkavat kevään aikana kolmen yliopistosairaalan alueella.

Kummien Mielen tila -kampanjaan on lisätty Cool Kids -hoito-ohjelman lisäksi myös toinen näyttöön perustuva hoitomenetelmä: DKT. DKT on lyhenne sanoista dialektinen käyttäytymisterapia, ja se auttaa tunnesäätelyvaikeuksista ja itsetuhoisuudesta kärsiviä lapsia ja nuoria. 

Tarve DKT:lle nousi esiin asiantuntijoiden keskuudesta.

Kummit kysyi alueiden kiinnostusta ohjata osa Kummien tuesta DKT-koulutukseen, ja ensivaiheessa mukaan lähti kolme aluetta: HUS, TYKS ja KYS.

HUS Lastenpsykiatrian psykologi Heini Elo käyttää DKT:ta työssään, ja on mukana koulutuksessa yhtenä menetelmäohjaajana.

Koulutusta vetämään haluttiin erityisen kokeneet ja osaavat tekijät. Nuorten DKT-mallin koulutus alkaa huhtikuussa suomalaisin voimin ja jatkuu elo-syyskuussa ulkomaisten kouluttajien opissa.

DKT vaatii työntekijältä vankkaa osaamista

DKT:n avulla hoidetaan tunnesäätelyvaikeuksista kärsiviä itsetuhoisia lapsia ja nuoria. Heillä tunteet ovat niin intensiivisiä, että heillä on vaikeuksia selvitä niiden kanssa.

– Impulsiivinen käytös vaikuttaa usein perheen lisäksi kaverisuhteisiin. DKT:ssä opettelemme ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja, Heini Elo sanoo.

Tunteiden säätelyn vaikeus voi pahimmillaan ilmetä lapsella itsensä vahingoittamisena, ja siihen pitää Elon mukaan puuttua aina.

Alun perin DKT on kehitetty epävakaasta persoonallisuushäiriöstä ja itsetuhoisuudesta kärsiville aikuisille. Myöhemmin mallista luotiin lasten ja nuorten versiot.

Toisin kuin Cool Kids -hoito-ohjelmaa, dialektista käyttäytymisterapiaa ei olla viemässä perustasolle eli kouluihin ja terveyskeskuksiin.

DKT on hyvin intensiivinen hoito-ohjelma, johon osallistuu sekä lapsi että tämän vanhemmat. Hoidossa lapsen ja vanhempien kanssa opetellaan uusia tapoja toimia hyvin intensiivisten tunteiden kanssa.

– DKT on hoidollinen ajattelutapa, jossa keskeisenä asiana on uusien taitojen opettelu. Lapsi oppii tunnistamaan tunteitaan ja pärjäämään niiden kanssa.

Potilaalle DKT-hoito kestää noin puoli vuotta, 16–24 viikkoa.

Toisin kuin Cool Kids -hoito-ohjelmaa, dialektista käyttäytymisterapiaa ei olla viemässä perustasolle eli kouluihin ja terveyskeskuksiin. Itsetuhoiset lapset tarvitsevat aina erikoissairaanhoidon tuen.

Heini Elo sanoo, että jos lapsen tai nuoren haasteena on vaikeat tunnesäätelyongelmat ja itsetuhoisuus, se vaatii työntekijältä paljon kokemusta ja osaamista.

– Kaikki koulutukseen osallistujat työskentelevät erikoissairaanhoidossa. He ovat joko sairaanhoitajia, lääkäreitä, psykologeja tai sosiaalityöntekijöitä.

Koulutukseen kuuluu yhteensä 10–12 koulutuspäivää ja koulutettavia on 24. Heistä yhdeksän on HUSin alueelta, saman verran TYKSistä ja kuusi KYSistä.

Intensiiviviikkojen välissä osallistujat aloittavat hoidot potilaiden kanssa, ja välissä on itseopiskelua, tehtäviä ja työnohjausta. 

Heini Elo toimii hankkeessa menetelmäohjaajana yhdessä sosiaalityöntekijä Marja Pollardin kanssa. Lisäksi mukana on Cool Kids -koulutuksia vetävä HUS Lastenpsykiatrian psykologi ja perheterapeutti Sanna Hemnell.

Oma rooli ja kokemus

HUS Lastenpsykiatrian puolella nuorten DKT-malli on ollut käytössä vuodesta 2017. Se on suunnattu noin 11 ikävuodesta ylöspäin. Sitä nuoremmille lapsille käytetään lasten DKT-mallia, jossa käsitellään enemmän myös vanhemmuuden kysymyksiä.

Ensimmäiset lastenpsykiatrian työntekijät kouluttautuivat DKT-lasten malliin kesällä 2021.

Heini Elo odottaa koulutukselta erityisesti sitä, että Suomeen syntyisi lastenpsykiatrian puolelle DKT-osaajien verkosto.

– Lastenpsykiatrian puolella on kuitenkin erilaisia haasteita kuin nuorten puolella, sillä hoito on perhekeskeisempää.

Cool Kids -hoidon tavoin DKT:llä on saavutettu hyviä tuloksia.

Teksti: Laura Koljonen

Tule mukaan lahjoittajaksi

Lähde mukaan pienten potilaiden tukijoukkoihin lahjoittamalla.

Jaa tämä sivu somessa

Tärkeän asian välittäminen eteenpäin on aina hyvä ajatus. Tästä voit sen tehdä! ♥