Uusimmat artikkelit

Suomen Rehtorit ry Kummien tukena – ”Jokainen opettaja välittää siitä, miten oma ryhmä jaksaa”

Suomen Rehtorit ry haluaa olla Kummien tukena edistämässä lasten ja nuorten mielenterveyttä.

Lastenklinikoiden Kummien Mielen tila -kampanjan tarkoituksena on löytää keinoja lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ratkaisemiseksi.

Kampanjan tavoitteena on myös nostaa lasten ja nuorten mielenterveys kaikkien yhteiseksi asiaksi.

Yhteistyö Kummien ja Suomen Rehtorit ry:n kanssa tähtää jälkimmäiseen: asiaa halutaan nostaa esille myös lasten ja nuorten arjessa, kuten kouluissa.

Yhteistyö näkyy peruskoululaisten perheissä 

Suomen Rehtoreiden puheenjohtaja Antti Ikonen sanoo, että vaikka järjestön perusajatuksena on koulujen ja johtamisen voimavarojen puolustaminen, myös lasten ja nuorten hyvinvointi on järjestön asia.

– Välitämme lapsista ja nuorista, ja siihen kuuluu olennaisesti se, että oppilaat voivat hyvin. Kummit tekee tahoillaan niin hyvää työtä, että jos voimme mitenkään edesauttaa heidän työtään, miksi emme niin tekisi, Ikonen kysyy.

Ikosella on opettajan kokemusta vuodesta 1991 saakka. Vuodesta 2001 asti hän on työskennellyt rehtorina. Tämänhenkinen työpaikka on Joensuun kupeessa olevan Liperin Ylämyllyn koulu, jossa opiskelee 950 lasta.

Ikonen valmistui 30 vuotta sitten keskelle pahaa lamaa ja näki, miten epätasa-arvoisesti se kohteli perheitä.

Epätasa-arvoisesti kohteli myös koronapandemia.

Osalta rehtoreista ja opettajista tulee huolestunutta viestiä. Kuten moni on kuullut ja havainnut, korona-aika polarisoi tilannetta, ja kotien hyvinvoinnin haasteet näkyvät lasten arjessa. Ne oppilaat, jotka olivat rajoilla tai harmaalla vyöhykkeellä sen suhteen, pärjäävätkö he, ovat saattaneet mennä huonompaan suuntaan.

Ikonen sanoo, että 10–15 vuotta sitten koulupudokkuus oli suhteellisen marginaalinen ilmiö.

– Viestit kentältä kertovat, että viime vuosina osalla oppilaista on entistä enemmän haasteita saada koulu käytyä ja jo perusopetuksen tutkinto kasaan. Niiden nuorten lukumäärä, jotka ovat vaarassa tippua kyydistä, on kasvanut.

Kummien kanssa tehtävä yhteistyö näkyy myös peruskoululaisten perheissä. Suomen Rehtorit kannustaa osaltaan viestimään tästä lasten ja nuorten mielenterveyden teemoihin keskittyvästä kampanjasta myös koululaisten koteihin. 

MITEN? Avain ahdistukseen on altistus

Yksi yleisimmistä mielenterveyden haasteista on ahdistuneisuus. Jopa neljäsosa lapsista raportoi kokevansa lievää ahdistuneisuutta viimeisen kouluterveyskyselyn perusteella. Ahdistusta aiheuttavia asioita ja tilanteita voi lähteä kohtaamaan. Tätä kutsutaan altistukseksi. Jos esimerkiksi esitelmän tai vastausvuoron ottaminen luokassa aiheuttaa stressiä, asiaa voi lähestyä altistusharjoittelulla:

  1. Luen valmiin tehtävän ohjeen luokalle
  2. Esitän kysymyksen ryhmätyöskentelyn aikana
  3. Harjoittelen esitelmää vanhemmalle
  4. Esitän kysymyksen luokalle
  5. Viittaan ja sanon, etten ymmärtänyt asiaa
  6. Harjoittelen esitelmän pitämistä opettajalle tai pienelle ryhmälle
  7. Vastaan väärin
  8. Viittaan ja sanon, etten muistakaan, mitä piti vastata
  9. Pidän esitelmän luokalle

Lasta kannustetaan ja palkitaan jokaisen askelman yrittämisestä. Jokaista askelmaa on hyvä harjoitella niin kauan, kunnes se ei enää aiheuta merkittävää ahdistusta. Sen jälkeen siirrytään seuraavalle askelmalle.

Lähde: HUSin psykologit Sanna Hemnell ja Heini Elo sekä HUS Lastenpsykiatrian linjajohtaja Leena Repokari.

Teksti: Laura Koljonen

Tule mukaan lahjoittajaksi

Lähde mukaan pienten potilaiden tukijoukkoihin lahjoittamalla.

Jaa tämä sivu somessa

Tärkeän asian välittäminen eteenpäin on aina hyvä ajatus. Tästä voit sen tehdä! ♥