Tampereen yliopistollisen sairaalan Lastenklinikka tarjoaa lasten ja nuorten erikoissairaanhoidon palveluja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien sekä eräiden piirin ulkopuolisten kuntien asukkaille tehtyjen palvelusopimusten mukaisesti.

Lisäksi klinikka tarjoaa erityistason sairaanhoitoa ns. erityisvastuualueelle, johon kuuluvat Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Erityistason sairaanhoidolla tarkoitetaan sellaista hoitoa, joka vaativuutensa takia on tarkoituksenmukaista keskittää yliopistollisiin sairaaloihin.

Lastenklinikassa hoidetaan kaikkia lastentautien, lastenneurologian ja lastenkirurgian erikoisaloihin kuuluvia sairauksia. Potilashoidon lisäksi klinikan tehtäviin kuuluu lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan koulutus sekä lääketieteellinen ja hoitotieteellinen tutkimustoiminta.

Klinikassa on kuusi osastoa (sairaansijoja 109) ja laaja poliklinikka.

Tutustu tarkemmin Tampereen Lastenklinikkaan

Vastuuhenkilöt

Ylihoitaja Tarja Heino-Tolonen

Toimistosihteeri Hanna Murto

Henkilökunnan määrä

Hoitohenkilökunta: 278

Erikoislääkärit: 30

Erikoistuvat lääkärit: 10

Muu henkilökunta: 7

 

Lisätietoja lahjoituksista ja TAYS:n lastenklinikasta Kummeilta:

Jaana Roos, p. 050 563 4463, [email protected]