Oulun yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten klinikka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle ja erityistason palveluja Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueille eli pinta-alaltaan puolelle Suomea. Potilaiden pitkät kotimatkat lisäävät vanhempien yöpymistarvetta sairaalassa.

Klinikassa toimii kolme erikoisalaa lastentaudit, lastenkirurgia ja lastenneurologia. Potilaiden ikä vaihtelee keskosesta 18-vuotiaaseen. Vuodeosastoja on kuusi: veri- ja syöpätautien osasto, vastasyntyneiden osasto, infektio- ja sisätautiosasto, teho-osasto, kirurginen osasto ja neurologinen kuntoutusosasto sekä avohoitoyksikkö. Osastoilla on yhteensä 60 vuodepaikkaa, 22 tehohoitopaikkaa ja 12 päiväpaikkaa. Vuonna 2018 potilaita OYS:n lasten ja nuorten klinikalla oli 14 255, hoitopäiviä 19 331, avohoitokäyntejä 40 920 ja leikkauksia 2500.

Klinikassa työskentelee noin 400 eri terveydenhuoltoalan ammattilaista.

Potilashoidon lisäksi klinikassa koulutetaan terveydenhuoltoalan ammattihenkilöitä ja tehdään korkeatasoista tieteellistä tutkimusta.

www.ppshp.fi

Lahjoitukset ja lisätiedot:

Jaana Roos, p. 050 563 4463, [email protected]