Suomi (Koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta – Ahvenanmaan lupa alempana)

Lastenklinikoiden Kummit ry.

Myöntäjä:

Poliisihallitus

Luvan numero ja myöntämisajankohta:

RA/2020/1559 – 4.12.2020

Keräyksen toimeenpanoaika:

1.1.2021 –

Keräyksen toimeenpanoalue:

Koko maa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

Kerättävät varat käytetään viiden ylipistollisen lastenklinikan (Helsinki, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio) sekä lastentautien tutkimustyön tukemiseen.

Käytännön toimeenpanija:

Lastenklinikoiden Kummit ry.

 

Ahvenanmaa:

Ålands landskapsregering

Datum: 2023-01-26

Dnr ÅLR 2023/707

Tillstånd för penningsamling

Giltighetstid och -område: Tillståndet gäller för tiden 30.1. – 31.12.2023 – landskapet Åland.

Syfte: Barnklinikernas faddrar stöder Finlands fem universitets barnkliniker, utvecklings- och forskningsarbete, förbättrande av patienternas trivsel under sjukhusvistelsen samt stöd till arbete för barns och ungdomars psykiska hälsa.