Hyksissä on lastentautien, lastenkirurgian, lastenneurologian ja lastenpsykiatrian yksiköitä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla yhteensä yli 10:ssä eri kiinteistössä, joista suurimmat ovat Uusi lastensairaala Helsingissä sekä Jorvin sairaala.

Lastenyksiköissä hoidettavien potilaiden ikä vaihtelee noin 3 kuukautta ennen laskettua aikaa syntyneistä noin puolikiloisista keskoslapsista 16-vuotiaisiin ja joskus sitäkin vanhempiin.

Helsinkiin, Uuteen lastensairaalaan, on keskitetty valtakunnallisesti useiden vaikeimpien sairauksien hoito. Tällaisia keskitettyjä hoitoja ovat mm. lasten vaikeiden sydänsairauksien tutkiminen ja hoito sekä sydänkirurgia, elinsiirrot ja vaikeaa epilepsiaa sairastavien potilaiden hoito. Valtakunnallinen keskittäminen on taannut hyvät hoitotulokset lasten ja nuorten sairauksien hoidossa, koska usein on kyse pienistä, mutta vaikeasti hoidettavista potilasryhmistä, joiden hoito edellyttää riittävää kokemusta ja tietotaitoa. Kansainvälisesti vertailtuna esimerkiksi lasten sydänkirurgian, vastasyntyneiden tehohoidon ja lasten syöpien hoito on Suomessa maailman huippuluokkaa.

Hyksin lastenyksiköissä hankitaan lahjoitusvaroilla seuraavanlaisia lääkintälaitteita:

  • laitteita, joihin lahjoittaja on halunnut kohdentaa lahjoituksensa
  • laitteita, jotka eivät hoidon kannalta ole täysin välttämättömiä, mutta selkeästi parantavat hoidon laatua
  • laitteita, joissa tekninen uudistuminen on erittäin nopeaa ja olemassa olevat laitteet ovat vanhentuneet ominaisuuksiltaan ennenaikaisesti
  • laitteita, jotka sairaalan normaalin laitehankintamenettelyn puitteissa on katsottu tarpeellisiksi, mutta kiireellisyytensä puolesta ne eivät ole mahtuneet kuluvan/seuraavan vuoden hankintabudjettiin. Lahjoituksen avulla hankintaa voidaan nopeuttaa.

Lisätietoja ajankohtaisista laitetarpeista Kummien henkilökunnalta:

Jaana Roos, p. 050 563 4463, [email protected]