Uusimmat artikkelit

Vuosikertomus 2020: Kummeilta tärkeää tukea lasten ja nuorten parhaalle mahdolliselle hoidolle Suomessa

Lastenklinikoiden Kummit tukee monipuolisesti lasten ja nuorten terveyttä. Kummitoiminnalla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia yliopistollisten lastenklinikoiden/-sairaaloiden sekä laadukkaan lastentautien tutkimuksen kautta ympäri maan. Vuosittain Kummit tukee avustuskohteidensa sekä työnsä kautta lukuisia eri potilasperheitä.

Lähes koko vuotta 2020 hallinneen Covid 19 (korona) -pandemian vaikutus heijastui merkittävällä tavalla myös Kummien toimintaan. Monipuolista varainhankinta-, tuki- ja vaikutustyötä potilaiden ja heidän perheidensä hyväksi jouduttiin poikkeusolojen seurauksena suunnittelemaan sekä järjestämään aivan uudella tavalla – ja niin ikään monet jo pitkälle rakennetuista varainhankintakampanjoista luomaan uudelleen. Koronavuoden vaikeudet ja aktiivinen hyväntekeväisyysverkoston rakentaminen nostivat kuitenkin esille myös monia uusia tahoja tukemaan Kummien työtä. Sekä yksityishenkilöiden että yritysten ja yhteisöjen puolella motivaatio osallistua ja auttaa kohosi vuoden edetessä huipentuen JouluMielelle-kampanjaan, johon osallistui yli 40 000 henkilölahjoittajaa ja yli 300 yritystä.

Kummit Live: Elämä Lapselle, Mielen tila -hanke sekä Kummit Live: JouluMielelle olivat toimintavuoden suurimmat kampanjakokonaisuudet näkyvyyden ja varainhankinnan osalta. Kummien hyväntekeväisyyskonsertteja uudistettiin olosuhteiden myötä niin rakenteellisesti kuin sisällöllisesti, ja Kummit Live: Elämä Lapselle sekä Kummit Live: JouluMielelle toteutettiin tv-ohjelmina MTV3:lla ilman paikalla ollutta yleisöä. Kummit Live -tapahtumien kirjoon kuului myös keväällä järjestetty virtuaalikeikka Kummit Live: Elastinen, joka avasi lähes ”jäähallillisella” kotikatsomoyleisöllä suurempien striimikeikkojen tekemisen Suomessa. Mielenterveystyölle omistettu keikka keräsikin komeasti yli 45 000 € lasten ja nuorten mielenterveystyön hyväksi.

Erilaiset laitehankinnat ovat ajankohtaisia koko ajan, sillä alati uudistuva hoitotyö ja hoitomenetelmien kehittyminen tuovat mukanaan kokonaan uudenlaisia laitetarpeita. Uusi teknologia tarjoaa niin ikään monia mahdollisuuksia sairaaloille sekä sen myötä Kummitoiminnan kehittämiselle sairaaloiden hyväksi. Mielenterveyden haasteet ovat myös lisääntyneet merkittävästi ja tänä päivänä jopa 20 %:lla nuorista on jonkinasteisia mielenterveyden häiriöitä, joihin pitäisi päästä kiinni jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Ahdistuneisuushäiriöt ovat yksi yleisimmistä mielenterveyden ongelmista – koskettaen jopa 100 000 lasta ja nuorta Suomessa. Lapsen oikeuksien päivänä marraskuussa Kummit käynnisti yrityskumppaniensa sekä HUS:n lasten- ja nuorisopsykiatrian asiantuntijoiden kanssa Mielen tila -kampanjan, jonka tavoitteena on näyttöön perustuvan Cool Kids -hoito-ohjelman levittäminen valtakunnallisesti sekä varhaisen avun saavutettavuuden parantaminen sitä tarvitseville lapsille ja nuorille.

Paras mahdollinen hoito Suomessa (ja maailmalla) vaativat pitkäjänteistä tutkimustyötä sekä siihen kohdistettavia resursseja, jota tuettiin vahvasti myös 2020 aikana. Sairaaloissa hoitomenetelmien kehittäminen edistää kivuttomampia ja tehokkaampia toimenpiteitä, sekä kokonaisuudessaan lapsipotilaan terveyttä.

Vuoden 2020 lahjoitussummaksi tuli 1 575 373,20 euroa. Lahjoitukset jaetaan valtakunnallisesti Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun ja Kuopion lastenklinikoiden sekä Lastentautien tutkimussäätiön kesken.

Alta löydät lisätietoa tuesta eri osa-alueilla. Voit myös lukea Kummien koko vuosikertomuksen 2020

Laitehankinnat

Kummien tuki konkretisoituu lastenklinikoilla/lastensairaaloissa mm. tärkeiden hoitolaitehankintojen kautta. Sairaaloiden budjettivarat eivät riitä kaikkien tarpeellisten laitteiden hankintaan, vaan apua tarvitaan sairaaloille määriteltyjen lakisääteisten perustoimintojen tukena. Kummit ry:n tukee lastensairaaloita parhaan hoidon mahdollistamiseksi lapsille ja nuorille Suomessa; hoitolaitehankintojen ohessa Kummit tukee sairaaloissa esimerkiksi asiantuntijoiden kartoittamia kehityshankkeita, joiden avulla voidaan ottaa seuraavia askeleita hoidon edistämisessä tulevaisuudessa. Potilaiden ja potilasperheiden viihtyvyys sekä lastentautien tutkimuksen

HUS: ECMO – kehonulkoinen verenhapetuslaite, jota käytetään, kun lapsen omat keuhkot tai sydän eivät enää toimi, hankittiin epidemiatilanteeseen varautuen; ahdistuneisuushäiriöiden Cool Kids -hoito-ohjelma; hengitystukilaite (ventilaatiotuki); kuvausjärjestelmä suussa tehtäviin toimenpiteisiin; reumaultraäänilaite; harjoitusvälineistö laparo/toraskooppisen lastenkirurgian kehittämiseen – laite mahdollistaa tähystyskirurgiassa instrumentaation ja leikkaustekniikan harjoittelun, eli käden katseen ja instrumenttien yhteistyön, simuloivassa ympäristössä; instrumentoitu kävelymatto, EMG-laite, nilkkarobotti sekä hengityskaasuanalysaattori Uuden lastensairaalan liikelaboratorioon: kävelymaton avulla voidaan tutkia pidempiaikaista kävelyä ja interventioiden/toimenpiteiden vaikutusta kävelyyn ja jalkojen voimantuottoon; EMG-laite mittaa lihasten aktivoitumista ja motorista kontrollia kävelyn tai muun liikesuorituksen aikana; nilkkarobotti mahdollistaa oikea-aikaisen ja yksilöllisen liikeohjauksen kävelyssä; hengityskaasuanalysaattori kertoo puolestaan kehon kokonaiskuormituksesta liikkumisessa; musiikkiterapiatoiminnan kehittämishanke Jorvin vastasyntyneiden osastolla, jossa kenguruhoito yhdistetään musiikkiterapiaan; ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmän ohjaajaoppaat, joita hyödynnetään näyttöön perustuen käytöshäiriöiden, uhmakkuuden ja ADHD:n hoidossa.

Lastenklinikoiden Kummit on myös yksi Uuden lastensairaalan yhteydessä 2020 aloittaneen Kipukeskuksen perustajalahjoittajista.

TAYS: Monitoimilaitteita mahdollistamaan potilaan yhteydenpidon kotiin ja kouluun sairaalasta, mittavat pienhankinnat lastentautien vastuualueella, osaamisen vahvistaminen suolistotähystyksissä, koulutus lasten tehohoitotyön osaamisen kehittämiseksi, lasten ja nuorten päivystyksessä työskentelevien hoitotyöntekijöiden osaamisen vahvistaminen psykiatristen potilaiden hoidossa.

TYKS: Aiemmin lahjoitusvaroilla hankitun kolonoskopiatornin lisäosat mahdollistamaan entistä paremman suolistotähystyksen; keuhkofunktiotutkimuslaite, joka mahdollistaa uudenlaisen diagnostiikan ja harvinaisten keuhkosairauksien hoidon laadun merkittävän paranemisen sekä pulssioksimetrit potilasturvallisuuden kehittämiseen.

KYS: Lasten reumarekisteri, jäännösvirtsamittari seurantaan, syömishäiriökoulutus osaamisen syventämiseksi ja uuden tiedon saamiseksi, psykologin oppimateriaalin valmistus kriisissä olevan perheen kohtaamisessa, vastasyntyneiden teho-osastolla vanhempien hyvinvointia tukeva fysioterapiatyö.

OYS: Kallon luiden muotoilun mahdollistava erikoissaha; lasten päivystyksen kutsu- ja hälytysjärjestelmä; matala-annoslaserlaite, joka vähentää kipua, oireiden vakavuutta ja kestoa syöpäpotilaiden suun mukosiitin hoidossa; hengityslaitteet koronaepidemiaan varautumisessa; lasten keuhkojen toimintakokeet; rytmihäiriöpotilaiden mobiiliseuranta sekä hoitotuoleja lisääntyneisiin tarpeisiin päiväkirurgiassa ja infuusiopotilaiden hoidossa.


Kummit ja HP Suomi toteuttivat yhdessä HP:n kumppanien (Rovio, Coloro, Seri-Deco) kanssa lahjoituksena OYSin magneettikuvaushuoneeseen koko huoneen sekä kuvauslaitteiston kattavan lapsille tutun Angry Birds -teemaisen teippauksen.

Viihtyvyys

Koronaepidemia on vaikuttanut merkittävällä tavalla myös potilasviihtyvyyden edistämiseen liittyvään kummityöhön. Fyysisten sairaala-/osastovierailujen sijaan Kummit on järjestänyt erilaisia virtuaalivierailuja sekä toimittanut yhdessä kumppaniensa kanssa viihtyvyyttä tukevaa ajanvietettä sairaaloihin.

Kullekin lastenklinikalle/lastensairaalaan tehtiin monipuolisia viihtyvyyslaite- ja virikehankintoja. HUS-alueella (Uudessa lastensairaalassa) virikehankinnat pitivät sisällään mm. ulkokalusteita, valaisimia, sairaalaklovnitoimintaa, lehtiä ja kirjoja, äänieristetyn keskustelutilan potilaiden ja perheiden käyttöön, perheiden iloksi suunnitellun meriakvaarion kehittäminen sairaalan aulassa, viihde-elektroniikkaa sekä leikki- ja toimintavälineitä.

Tuettuja tutkimuksia vuodelta 2020

Lastentautien tutkimuksen avulla on mahdollista tehdä tulevaisuudessa merkittävimmät kehitysaskeleet lasten ja nuorten sairauksien hoidossa sekä ennaltaehkäisyssä. 

Kummien tuella vuonna 2020 tutkittiin mm. aivokasvainten geneettisiä muutoksia ja kliinistä sovellettavuutta, geenitiedon mahdollisuuksia lasten etenevissä neurologisissa sairauksissa, kilpirauhassairauksien vaikutuksia kardiovaskulaarisairauksiin ja kuolleisuuteen lastensyövän jälkeen Pohjoismaissa, imeväisiän sukupuolihormonierityksen (eli minipuberteetin) merkitystä lapsuus- ja nuoruusiässä, mesenkymaalisia kantasoluja vastasyntyneen aivovaurion korjaajina, yksikammioista sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten liikuntaa reseptiotutkimuksen kautta, lapsen varhaisten tekijöiden vaikutusta tarttumattomien tautien sairastumisriskiin sekä suolistomikrobiston kehitykseen, lasten sydämen ja verisuonten kehitystä sekä nuorten päihteiden käytön varhaista tunnistamista/hoitoa ja elimistön systeemisiä muutoksia psyykkisissä sairauksissa.

Mielen tila -kampanjalla konkreettista apua lasten ja nuorten henkiseen hyvinvointiin

mielen-tila-hero

Lastenklinikoiden Kummien tukityö lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi saavutti tärkeitä konkreettisia askeleita vuoden 2020 aikana. Mielen tila -kampanjakokonaisuuteen kuuluvan, näyttöön perustuvan ahdistuneisuushäiriöihin pureutuvan Cool Kids -hoito-ohjelman valtakunnallinen levittäminen on tässä vaiheessa sisältänyt yli 50:n uuden menetelmäohjaajan koulutuksen ympäri Suomen sekä monipuolisten uusien tukimateriaalien tuotannon niin ahdistuneisuushäiriöistä kärsiville lapsille ja heidän vanhemmilleen kuin menetelmää ohjaaville ammattilaisillekin. Lasten ja nuorten mielenterveys on yksi Kummien keskeisistä fokusalueista myös tulevien vuosien aikana.

Lue Kummien vuosikertomus 2020

Tule mukaan lahjoittajaksi

Lähde mukaan pienten potilaiden tukijoukkoihin lahjoittamalla.

Jaa tämä sivu somessa

Tärkeän asian välittäminen eteenpäin on aina hyvä ajatus. Tästä voit sen tehdä! ♥