Uusimmat artikkelit

Kummien tuen osa-alueet 2/4: Mielenterveystyö vaatii osaamista ja hoito-ohjelmia

Lasten ja nuorten hyväksi tehtävä mielenterveystyö on yksi Kummien tärkeistä tukiohjelmista. Muutama vuosi sitten lanseerattu Mielen tila -hanke pyrkii tarjoamaan apua näyttöön perustuvien hoitomenetelmien avulla.

Lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmat ovat kasvava ilmiö, ja arviolta jopa viidesosa suomalaisista lapsista ja nuorista kärsii erilaisista mielenterveyden häiriöistä, kuten ahdistuneisuushäiriöstä.

Tästä syystä Kummit on nostanut yhdeksi keskeisistä tukiohjelmistaan mielenterveystyön. Kummien mielenterveystyö laajentui vuonna 2020 Mielen tila -kampanjalla.

Apua lapsille ja nuorille pyritään tuomaan näyttöön perustuvien hoito-ohjelmien kautta. Sellaisia ovat ahdistuneisuushäiriöön apua tuova Australiassa kehitetty Cool Kids sekä itsetuhoisille ja tunnesäätelyn ongelmien kanssa kamppaileville lapsille ja nuorille suunnattu DKT eli dialektinen käyttäytymisterapia.

Molemmat hoito-ohjelmat ovat perhelähtöisiä ja intensiivisiä, ja tapaamisiin osallistuvat lapsen tai nuoren lisäksi tämän vanhemmat.

Hoito-ohjelmien lisäksi Kummien tuella on tuotettu muun muassa traumatietoisuutta sairaaloiden henkilökunnalle lisäävä koulutuskokonaisuus.

Erikoissairaanhoito kouluttaa osaajia Kummien tuella

Molemmat hoito-ohjelmat – sekä Cool Kids että DKT – ovat olleet käytössä erikoissairaanhoidon puolella esimerkiksi HUSissa. Molemmista on myös tutkimusnäyttöä;  Cool Kids -ohjelman läpikäyneistä jopa 60 prosenttia ei enää täyttänyt ahdistuneisuushäiriön diagnoosia tapaamisten päätyttyä.

– HUSissa oli käytetty ahdistuksen hoitoon Cool Kidsiä jo muutaman vuoden ajan, ja siitä oli saatu hyviä tuloksia. Näimme, että meillä oli hieno tilaisuus lähteä levittämään samaa menetelmää valtakunnallisesti kaikkien yliopistosairaaloiden ja sitä kautta myös kuntien saataville, sanoo Kummien toiminnanjohtaja Anu Rapeli.

”Cool Kids -hankkeessa synnytettiin kokonaan uusi tapa ohjata ja koordinoida hoitomenetelmän jalkauttamista valtakunnallisesti.”

Cool Kidsiin liittyvät koulutukset ovat olleet hyvässä vauhdissa ympäri Suomen jo pidemmän aikaa. Tähän mennessä HUSin erikoissairaanhoidon ammattilaiset ovat Kummien tuella kouluttaneet valtakunnallisesti yli 120 Cool Kids -menetelmäohjaajaa, ja hoitomenetelmä on käytössä jo kaikissa yliopistosairaaloissa. Sen lisäksi hoito-ohjelmassa käytettäviä tukimateriaaleja on käännetty suomeksi ja päivitetty.

Cool Kidsin koulutuskokonaisuudesta ollaan parhaillaan rakentamassa verkkopohjaista koulutusalustaa. Se mahdollistaa sen, että osan koulutuksesta voi suorittaa verkossa. 

Cool Kidsin perässä Mielen tila -hankkeeseen tuotu DKT halutaan niin ikään osaksi lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian hoitovalikkoa.

DKT eroaa Cool Kidsistä siinä mielessä, että se on käytössä vain erikoissairaanhoidossa, ei perustasolla.

Mielenterveystyön tukeminen koetaan tärkeäksi

Mediassa lasten ja nuorten mielenterveysongelmista puhutaan paljon, mutta resursseja uupuu. Mielenkiintoa aihetta kohtaan kuitenkin on, ja Kummien työtä tukemaan on lähtenyt useita yrityksiä ja muita tahoja.

– Yhteiskunnallisia asioita seuraavien yritysten agendalla on toimia vaikuttavasti yhteisten asioiden eteen ja mielenterveyden tuki koetaan yhdeksi tärkeimmistä kohteista tulevaisuuden terveyden osa-alueista, Rapeli kertoo.

Rapeli sanoo, että Kummien tuella voidaan käynnistää ja organisoida hankkeita, joihin ei muuten olisi mahdollisuuksia.

– Esimerkiksi Cool Kids -hankkeessa synnytettiin kokonaan uusi tapa ohjata ja koordinoida hoitomenetelmän jalkauttamista valtakunnallisesti. 

Teksti: Laura Koljonen

Tule mukaan lahjoittajaksi

Lähde mukaan pienten potilaiden tukijoukkoihin lahjoittamalla.

Jaa tämä sivu somessa

Tärkeän asian välittäminen eteenpäin on aina hyvä ajatus. Tästä voit sen tehdä! ♥