Uusimmat artikkelit

Lasten ja nuorten mielenterveyden asialla – mitä kaikkea Kummit ovat saaneet tähän mennessä aikaiseksi?

Hyvä Mielen tila -tukijamme,

Näin mielenterveyspäivänä haluamme kiittää sinua (ja organisaatiotasi), että olette lasten ja nuorten mielenterveyden asialla kanssamme!

Kummien Mielen tila -ohjelmaa on toteutettu tiiviissä yhteistyössä HUS lastenpsykiatrian asiantuntijoiden kanssa vuodesta 2020 lähtien. Yhteisenä tavoitteenamme meillä on ollut jalkauttaa näyttöön perustuvia tehokkaita hoitomenetelmiä valtakunnallisesti, jotta tarpeellinen ja oikea-aikainen mielenterveyden hoito tavoittaisi yhä useammat lapset.

Cool Kids on tehokas, näyttöön perustuva hoitomenetelmä lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöihin. Tutkimusten mukaan 60 prosenttia hoidon läpikäyneistä lapsista ja nuorista ei täytä ensisijaista ahdistuneisuushäiriön diagnoosia hoidon jälkeen. Lisäksi hoito-ohjelma tukee lapsen lisäksi koko perhettä, joka entisestään laajentaa sen vaikuttavuutta.

Teidän – tukijoidemme – mahdollistamana Cool Kids -hoito-ohjelman levittäminen on ollut jo tähän saakka hieno menestys. Hankkeen piirissä on ympäri Suomen koulutettu jo nyt peräti 309 uutta Cool Kids -työntekijää, jotka voivat tarjota hoitoa niin yksilö- kuin ryhmäterapiana esimerkiksi terveydenhuollossa, kouluissa sekä perheneuvoloissa. Uusia menetelmäohjaajia Cool Kids -työntekijöiden kouluttamiseen on hankkeen kautta mahdollistettu tähän mennessä yhteensä 17. Vuoden 2022 loppuun mennessä hoito-ohjelman vaikutuksessa Kummien tuen mahdollistamana on ollut jopa 4400 lasta perheenjäsenineen. Tämä ei olisi mahdollista ilman eri osapuolten yhteistyötä ja teidän tukeanne.

Kokemukset ja palautteet niin perheiltä kuin Cool Kids -hoito-ohjelmaan koulutetuilta uusilta työntekijöiltä ovat olleet erittäin myönteisiä. Koulutus on tarjonnut työntekijöille tehokkaita uusia keinoja tuottaa parasta mahdollista hoitoa ahdistuneille lapsille. Perheet ovat puolestaan saaneet tukea ja apua ahdistuneisuuden hoitoon sekä hallintaan tavalla, jonka hyödyt ulottuvat myös pidemmälle aikavälille hoidon jälkeen. Menestyksekäs ja vaikuttava hanke jatkuu jatkokoulutuksin sekä lisäosin vuonna 2023.

Kummien Mielen tila -kokonaisuuden alla niin ikään tuettavalla DKT-hankkeella tuodaan dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) osaksi Suomen lastenpsykiatristen hoitokeinojen valikkoa. DKT:n avulla voidaan auttaa vakavasti mielenterveyden häiriöistä kärsiviä lapsia. Hoidon tavoitteena on lapsen itsetuhoisuuden väheneminen vahvistamalla tunnesäätely- ja ahdingonsietotaitoja, vanhempien taitojen vahvistaminen lapsen tukena toimimiseksi ja perheen sisäisen vuorovaikutuksen parantaminen. Koulutukset ovat jo käynnistyneet Helsingissä, Turussa ja Kuopiossa, ja hanke jatkuu koko vuoden 2023 ajan.

Iso ja lämmin kiitos, että olette mukana tukijoukoissamme!

Tulemme syyskauden aikana kertomaan lisää tulevan vuoden hankesuunnitelmistamme ja toivomme, että pysytte tärkeinä mielenterveystyön tukijoina jatkossakin.

Tule mukaan lahjoittajaksi

Lähde mukaan pienten potilaiden tukijoukkoihin lahjoittamalla.

Jaa tämä sivu somessa

Tärkeän asian välittäminen eteenpäin on aina hyvä ajatus. Tästä voit sen tehdä! ♥